Bidrag

Samværsforælderen har pligt til at deltage i forsørgelsen af barnet. Der kan ske forsørgelse på to måder: enten gennem samværet eller ved betaling af bidrag til den anden forælder. Hvis der er aftalt samvær i en deleordning, fastsættes der som udgangspunkt ikke en bidragspligt.

Bidrag kan aftales mellem forældrene, hvis der er enighed om både bidragspligt samt bidragets størrelse. Det er altid en god ide at lave skriftlige aftaler. Hvis forældrene ikke selv kan nå til enighed kan Familieretshuset træffe afgørelse efter anmodning.

Bidragets størrelse fastsættes efter bidragsbetalers indkomst og hvor mange børn, der skal betales bidrag til.

Hvis du ønsker ændring i bidragets størrelse, skal Familieretshuset kontaktes. Både hvis du er den som modtager eller den, der betaler bidrag og ønsker beløbet ændret. Der kan være sket ændringer i indkomsten, antal af børn, der forsørges. Det kan også være, at bidraget bortfalder, hvis samværet ændres i retning af at barnet opholder sig lige meget hos jer begge.

Det er ikke altid et aftalt bidrag kan ændres. Det er derfor vigtigt, at aftaler, I selv laver om bidrag, formuleres korrekt, hvis der sidenhen skal kunne ske ændringer.

Er du i tvivl eller ønsker du hjælp til fastsættelse eller ændring af et børnebidrag? Kontakt advokat Mette Baungaard for råd og vejledning. Det koster ikke noget at spørge.

Vigtige emner om børn

Har du brug for råd og vejledning?

Det er vigtigt at få den rigtige rådgivning undervejs i forløbet, så kontakt os, hvis du har brug for hjælp i forbindelse med dine børns forhold i skilsmissen. Enten via formularen eller direkte.

Mette Baungaard

Advokat

Tlf.: 61 30 22 09

metteb@ravnolsen.dk

Mette Baungaard

keyboard_arrow_up