Børn

En skilsmisse medfører altid store ændringer i et barns liv.

Få afklaring på forældremyndighed, bopæl, samvær og bidrag

Når forældre går fra hinanden, kan der opstå uenigheder. For eksempel om, hvor barnet skal bo, eller hvor meget det skal se forældrene hver især. Et familieretligt forløb er skabt til at hjælpe familier med at finde en løsning på uenighederne.

De familieretlige forløb om forældreansvar, skilsmisse, børnebidrag mv. starter alle i Familieretshuset (tidligere Statsamtet/Statsforvaltningen). Det kan ofte betale sig at få rådgivning tidligt i forløbet, da det er vigtigt at have det rigtige fokus fra start. En advokat kan som oftest hjælpe med at skære sagen til og holde fokus på de vigtigste ting under sagens behandling – helt fra starten i Familieretshuset.

Hvis forældrene efter forløbet i Familieretshuset fortsat er uenige, og Familieretshuset ikke kan afgøre sagen, sender Familieretshuset sagen til videre behandling i familieretten.

Familieretshuset sender også sagen til familieretten, hvis Familieretshuset har truffet en afgørelse, som en af forældrene klager over.

Familieretten er en afdeling i den lokale byret.

Det betaler sig altid at være godt forberedt, og advokat Mette Baungaard kan hjælpe og rådgive fra de første tanker og spørgsmål opstår til sagens afgørelse i retten. Det kan såvel være ved telefonisk rådgivning og bistand som ved deltagelse i møder i Familieretshuset og retten.

Vigtige emner om børn

Har du brug for råd og vejledning?

Det er vigtigt at få den rigtige rådgivning undervejs i forløbet, så kontakt os, hvis du har brug for hjælp i forbindelse med dine børns forhold i skilsmissen. Enten via formularen eller direkte.

Mette Baungaard

Advokat

Tlf.: 61 30 22 09

metteb@ravnolsen.dk

Mette Baungaard

keyboard_arrow_up