Familieretshuset

Hvis du ønsker ændring af forældremyndighed / bopæl / samvær, skal sagen altid startes op i Familieretshuset (tidligere Statsforvaltningen). Det skal ske via Familieretshusets hjemmeside, hvor en blanket udfyldes.

Der er forskellige måder at behandle din sag på alt efter, hvor kompliceret den er. Din sag bliver sendt videre i ét af tre spor: grøn, gul eller rød sag – alt efter kompleksitet, jeres enighed, konfliktniveau og særlige problematikker som vold, alkohol-/stofmisbrug osv.

Møder i Familieretshuset

Hvis der er brug for et møde, er det Familieretshuset der vælger, om der indkaldes til en ”familiemægling” eller en ”familieretlig udredning”.

Familiemægling

Formålet med en familiemægling er at støtte jer i at få talt om og finde fælles løsninger på jeres uenigheder. I kan også få hjælp til at få lavet og skrevet aftaler om samværet, børnenes bopæl og forældremyndigheden. Det er ikke jurister, som afholder disse møder, og der kan ikke træffes juridiske afgørelser.

Hvis I laver og skriver under på aftaler, er de bindende – det er vigtigt at være opmærksom på. Derfor kan det også være en god ide at rådføre sig med en advokat om mødet.

Familieretlig udredning

Formålet med den familieretlige udredning er at lave en grundig beskrivelse af jeres børns trivsel og de forhold som påvirker deres liv og hverdag. Udredningen laves af børnesagkyndige og jurister med særlig viden om de alvorlige bekymringer, som kan påvirke et barns trivsel.

Møderne holdes som udgangspunkt med jer begge, men kan deles op i separate møder, hvis der har været vold i jeres familie og I selv ønsker det. Der kan træffes afgørelser på mødet, hvis der er en jurist til stede. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på dine rettigheder og eventuelle klagemuligheder.

Der er altid fokus på konflikthåndtering og rådgivning i at håndtere uenighederne om jeres fælles børn. Børneenheden – som er en særskilt afdeling – yder den nødvendige støtte og rådgivning til børn og varetager blandt andet børnesagkyndige undersøgelser, overvåget samvær og børnesamtaler.

Familieretshuet behandler de enkle sager, hvor forældrene ofte når frem til en aftale. De øvrige sager forberedes og oplyses i Familieretshuset - ofte ved flere møder – og sendes til afgørelse i retten.

Det kan være svært at overskue systemet i Familieretshuset og de forskellige mødetyper.

Advokat Mette Baungaard har mere end 15 års erfaring med at give møde og repræsentere forældre i Familieretshuset (tidligere Statsforvaltningen) og retten. Som advokat for dig kan jeg være med i både Familieretshuset og familieretten.

Vigtige emner om børn

Har du brug for råd og vejledning?

Kontakt advokat Mette Baungaard for hjælp til din sag. Det betaler sig altid at være godt forberedt.

Mette Baungaard

Advokat

Tlf.: 61 30 22 09

metteb@ravnolsen.dk

Mette Baungaard

keyboard_arrow_up