Familieretten

I de sager, hvor Familieretshuset ikke har kunnet træffe en afgørelse, indbringer Familieretshuset sagen for familieretten. Familieretten er en afdeling i den lokale byret. Her vil dommeren vurdere om der skal indhentes ny og mere information til sagen.

Der vil typisk blive afholdt et telefonmøde med forældrenes advokater for at tilrette sagens forløb bedst muligt. Dommeren vil i samråd med advokaterne altid tilpasse sagens forløb, så det passer med familiens situation.

Der er 4 modeller, der vælges imellem:

Model A

er ”Forligsmetoden” hvor dommeren holder et møde med forældre, deres advokater og en børnesagkyndig. Her kan forældrene fortælle om deres opfattelse af situationen med fokus på barnet. Målet med dette forløb er at tale sig frem til den løsning, der bedst for barnet.

Model B

foregår så vidt muligt over én dag. Dommeren indkalder forældrene og deres advokater til et forberedende møde, hvor en børnesagkyndig deltager. Forældrene har mulighed for at afgive forklaring, hvorefter dommeren og den børnesag­kyndige har en samtale med barnet. Dommeren og den børnesagkyndige vil fortælle forældrene om indholdet af samtalen med barnet. Herefter vil dommeren ofte høre, om forældrene kan nå til enighed. Hvis det ikke er tilfældet, vil dommeren træffe afgørelse i sagen.

Model C

går ud på, at dommere indkalder forældrene til en hoved­for­handling uden et forberedende møde. Forældrene afgiver forklaring og advokaterne fremfører deres synspunkter. Dommeren og den børnesagkyndige kan inden eller efter forældrenes forklaringer have en samtale med barnet. Herefter vil dommeren afgøre sagen.

Model D

er retsmægling, hvor en særligt uddannet retsmægler mødes med forældrene for at finde frem til en løsning på konflikten. Det forudsætter at begge forældre er indstillede på at deltage i retsmægling i et forsøg på at nå en forligsmæssig løsning, hvor forældrene selv kommer frem til en aftale med mæglerens hjælp i processen.

Vigtige emner om børn

Har du brug for råd og vejledning?

Det er vigtigt at få den rigtige rådgivning undervejs i forløbet, så kontakt os, hvis du har brug for hjælp i forbindelse med dine børns forhold i skilsmissen. Enten via formularen eller direkte.

Mette Baungaard

Advokat

Tlf.: 61 30 22 09

metteb@ravnolsen.dk

Mette Baungaard

keyboard_arrow_up