Forældremyndighed

Det altovervejende udgangspunkt er, at der er fælles forældremyndighed. Med fælles forældremyndighed skal I kunne blive enige om væsentlige beslutninger, der vedrører jeres barn. Kan I ikke blive enige eller ønsker én af forældrene at have forældremyndigheden alene, kan der startes sag op om ophævelse af den fælles forældremyndighed.

Familieretten kan ophæve den fælles forældremyndighed, hvis dommeren kommer frem til, at forældrene ikke kan samarbejde om barnets forhold til barnets bedste. Det er altid en konkret vurdering af, hvor svært forældrenes samarbejde er, og hvordan de kommunikerer med hinanden, og de konsekvenser det har for barnet.

Andre grunde til ophævelse af den fælles forældremyndighed er vold mellem forældrene eller vold mod barnet. Det kan også være, at én af forældrene er uegnet som forældremyndighedsindehaver grundet psykiske vanskeligheder eller misbrug. I disse situationer kan det være til barnets bedste at ophæve den fælles forældremyndighed.

Vigtige emner om børn

Har du brug for råd og vejledning?

Det er vigtigt at få den rigtige rådgivning undervejs i forløbet, så kontakt os, hvis du har brug for hjælp i forbindelse med dine børns forhold i skilsmissen. Enten via formularen eller direkte.

Mette Baungaard

Advokat

Tlf.: 61 30 22 09

metteb@ravnolsen.dk

Mette Baungaard

keyboard_arrow_up