Fri proces

Kan du få fri proces?

En retssag kan være dyr, og derfor har det stor økonomisk betydning for dig, om du kan få fri proces.

Du kan i langt de fleste tilfælde søge fri proces, hvis du opfylder de økonomiske betingelser. Det har ingen betydning hvem af forældrene, der har startet sagen. Begge parter – både sagsøger og sagsøgte – kan få fri proces, hvis de økonomiske betingelser er opfyldt.

Fri proces i børnesager afviger fra reglerne om fri proces i andre sager. Jeg vil hjælpe dig med at undersøge mulighederne og jeg sender gerne en ansøgning på dine vegne. Kontakt mig blot via. formularen nedenfor. 

I sager om forældremyndighed, bopæl og samvær er det alene ansøgerens indkomstgrundlag der lægges til grund. Om du har en samlever eller er gift har ingen betydning.

Det er retten, der efter anmodning tildeler fri proces og dermed dækker udgiften til mit arbejde med sagen. Dine økonomiske forhold skal dokumenteres ved indsendelse af seneste årsopgørelse samt oplysning om forsørgelse af hjemmeboende børn under 18 år.

Den økonomiske grænse

Den økonomiske grænse for at opnå fri proces justeres hvert år. Grænsen for at få fri proces pr. 1. januar 2023 er:

  • Ansøgers indtægtsgrundlag: 358.000 kr.
  • Forhøjelse for hvert barn under 18 år: 62.000 kr.

Et eksempel (2023-tal): hvis du forsørger 3 børn under 18 år, som bor sammen med dig, kan du få fri proces med en årsindtægt på 544.000 kr.

Jeg vil altid undersøge dine muligheder for at opnå fri proces, og jeg sender ansøgning til retten på dine vegne med de relevante oplysninger.

Har du brug for råd og vejledning?

Tag kontakt til advokat Mette Baungaard. Det betaler sig altid at være godt forberedt.

Mette Baungaard

Advokat

Tlf.: 61 30 22 09

metteb@ravnolsen.dk

Mette Baungaard

keyboard_arrow_up