Tvangsfuldbyrdelse

Hvis en aftale eller afgørelse om samvær ikke overholdes, er det Familieretten, som hjælper med tvangsfuldbyrdelse. Det sker, når den ene forælder ikke vil udlevere barnet til den anden forælder som har ret til at få barnet enten hjem (hvis det er bopælsforælder) eller på samvær (hvis det er samværsforælder, der nægtes udlevering).

Hvis der er sket ulovlig tilbageholdelse af barnet, skal sagen straks startes op i familieretten via den digitale retssagsportal. Det skal gå meget hurtigt og helst ske samme dag, som tilbageholdelsen starter, da der i denne situation kan være en overhængende fare for, at samværet eller afbrydes gennem længere tid.

Familieretten reagerer hurtigt, da det som regel altid er bedst for barnet med stabil og kontinuerlig kontakt til begge forældre.

Du kan ofte få fri proces og dermed advokathjælp uden udgift i denne type sager.

Kontakt advokat Mette Baungaard for hjælp og en vurdering af din sag. Det koster ikke noget at spørge.

Vigtige emner om børn

Har du brug for råd og vejledning?

Det er vigtigt at få den rigtige rådgivning undervejs i forløbet, så kontakt os, hvis du har brug for hjælp i forbindelse med dine børns forhold i skilsmissen. Enten via formularen eller direkte.

Mette Baungaard

Advokat

Tlf.: 61 30 22 09

metteb@ravnolsen.dk

Mette Baungaard

keyboard_arrow_up