Fordelene ved en mediation

Mediation har mange fordele. Her nævnes de vigtigste:

  • checkParterne kan opnå, at en konflikt får en praktisk, skræddersyet løsning, som tilgodeser begges interesser og behov
  • checkParterne kan undgå, at personlige relationer ødelægges
  • checkParterne kan via mediation undgå, at konflikten fører til en retssag eller en afgørelse ved Familieretshuset eller familieretten
  • checkParterne er i centrum og har kontrol over beslutningsprocessen
  • checkParternes omkostninger ved en mediation begrænses, fordi det går hurtigere end en retssag eller en voldgiftssag
  • checkDer er mulighed for at tilrettelægge mødet fleksibelt, f.eks. med hensyn til deltagere og sted

Hvilke sager?

Alle typer af konflikter kan være egnede til at blive løst ved mediation, men særligt de konflikter, hvor parterne har en efterfølgende interesse i at samarbejde eller ønsker en værdig afslutning af en relation, er egnede. Her har begge parter som oftest en interesse i at lægge konflikten bag sig via en aftale, som tilgodeser begge parter.

Har du brug for råd og vejledning?

Det er vigtigt at få den rigtige rådgivning undervejs i forløbet, så kontakt os, hvis du har brug for hjælp i forbindelse med dine børns forhold i skilsmissen. Enten via formularen eller direkte.

Mette Baungaard

Advokat

Tlf.: 61 30 22 09

metteb@ravnolsen.dk

Mette Baungaard

keyboard_arrow_up