Hvad er mediation?

Mediation er en metode til løsning af konflikter, hvor parterne gennem struktureret samtale med hinanden og med mediator søger at finde frem til hensigtsmæssige og mindelige løsninger.

Det er en metode, hvor parterne selv er aktivt medvirkende i løsningsprocessen og bidrager positivt med forslag og ideer.

Mediator hjælper med at undersøge og overveje de forhold, som parterne peger på som de væsentlige at drøfte.

Ud over en konkret løsning vil parterne under mediationen ofte få en bedre forståelse for egne, men også for den andens ønsker, da der skabes et særligt samtalerum, der måske ikke før har eksisteret mellem parterne. Det betyder et godt udgangspunkt for videre samarbejde eller en afslutning på en værdig måde.

Har du brug for råd og vejledning?

Det er vigtigt at få den rigtige rådgivning undervejs i forløbet, så kontakt os, hvis du har brug for hjælp i forbindelse med dine børns forhold i skilsmissen. Enten via formularen eller direkte.

Mette Baungaard

Advokat

Tlf.: 61 30 22 09

metteb@ravnolsen.dk

Mette Baungaard

keyboard_arrow_up