Mediation / konfliktmægling

En hjælp til korte og klare aftaler.

Bliv enige

Har I brug for hjælp til at blive enige og finde en løsning her og nu? Ønsker I en kort og klar aftale?

Så kan mediation være en løsning for jer. Mediation er blot et andet ord for konfliktmægling.

Konflikter er en del af livet, og mange konflikter kan heldigvis løses af parterne selv. Men der kan også være brug for hjælp til at løse den. Det kan ske via det etablerede retssystem, men I kan også selv tage ejerskab over konflikten og få hjælp til at finde en løsning.

Det er en forudsætning for mediation, at I begge ønsker at finde en løsning og ikke har brug for rettens eller Familieretshusets afgørelse.

Mette Baungaards kerneområde indenfor mediation er det familieretlige område. Hun har beskæftiget sig med familier i denne type af konflikter i mere end 15 år, og har forståelse for, hvordan juraen og familien uløseligt hænger sammen. Det har afgørende betydning for det videre afsæt som ny familie, at parterne finder den rigtige løsning for hele familien, herunder økonomi, bodeling, børn og samvær. Dette gælder såvel fædre og mødre som x-hustru og x-mand. Og hvem kender den rigtige løsning bedre end familien selv?

I vil blive hjulpet gennem en proces, hvor I vil blive inspireret og understøttet i jeres egne løsningsforslag. Det har til formål at munde ud i den løsning og aftale, som passer jeres familie bedst.

Har du brug for råd og vejledning?

Det er vigtigt at få den rigtige rådgivning undervejs i forløbet, så kontakt os, hvis du har brug for hjælp i forbindelse med dine børns forhold i skilsmissen. Enten via formularen eller direkte.

Mette Baungaard

Advokat

Tlf.: 61 30 22 09

metteb@ravnolsen.dk

Mette Baungaard

keyboard_arrow_up