Mediationsforløbet

Mediationen er en proces, og den kan tilrettelægges på forskellige måder. Én af disse måder er baseret på en femtrins-model:

  1. Parterne redegør hver især for deres opfattelse af problemet/konflikten
  2. Interesser og behov drøftes
  3. Muligheder og løsningsmodeller opbygges, evt. ved brainstorming
  4. Parterne opbygger en aftale gennem forhandling
  5. Parterne indgår den forhandlede aftale

Hvor lang tid tager en mediation?

Ofte kan en konflikt løses hurtigt ved mediation. Konflikter i forbindelse med skilsmisse, forældremyndighed og andre familieretlige emner vil typisk forløbe over ét enkelt eller en række kortere møder. Ved en mediation har både mediator og de deltagende parter tavshedspligt.

Har du brug for råd og vejledning?

Det er vigtigt at få den rigtige rådgivning undervejs i forløbet, så kontakt os, hvis du har brug for hjælp i forbindelse med dine børns forhold i skilsmissen. Enten via formularen eller direkte.

Mette Baungaard

Advokat

Tlf.: 61 30 22 09

metteb@ravnolsen.dk

Mette Baungaard

keyboard_arrow_up