Mediation

Det er ikke altid konflikter kan undgås i forbindelse med en skilsmisse. Begge parter kan være sårbare, med det resultat at uoverensstemmelser ender i konflikt. Mediation er en konstruktiv måde at løse sådanne konflikter på ved hjælp af en upartisk tredjepart, en såkaldt mediator.

Hvad er en mediator?

En mediator er broen mellem to stridende parter. Mediator tager ikke parti, men hører begge sider og sørger for, at begge parter tager aktivt del i løsningen af den opståede konflikt. Mediatorens funktion er at sikre, at begge parters synspunkter og ønsker tilgodeses bedst muligt. Resultatet af mediationen er en brugbar løsning baseret på begge parters interesser. Skulle parterne ønske det, kan deres respektive advokater deltage i mediationen. Dette skal dog aftales på forhånd.

Advokat og mediator Mette Baungaard hjælper med at løse konflikter gennem mediation. Hun har arbejdet med dette område siden 2013, blev uddannet mediator i 2015 og har været retsmægler siden 2016

Har du brug for råd og vejledning?

Det er vigtigt at få den rigtige rådgivning undervejs i forløbet, så kontakt os, hvis du har brug for hjælp i forbindelse med skilsmissen. Enten via formularen eller direkte.

Mette Baungaard

Advokat

Tlf.: 61 30 22 09

metteb@ravnolsen.dk

Mette Baungaard

keyboard_arrow_up