27-01-2023

Skifteportalen

Har du penge tilgode i et dødsbo, SKAL dit krav anmeldes via Domstolenes skifteportal, hvis dødsfaldet er sket efter den 15. november 2022

Sådan anmelder du dit krav korrekt

I alle dødsboer er det lovpligtigt at indrykke en annonce i Statstidende om dødsfaldet og dermed sættes fristen på 8 uger i gang, hvor kreditorerne kan anmelde deres krav.

Hvis ikke kravet anmeldes korrekt inden for de 8 uger, mister man retten til at få sine penge.

Domstolene har lavet en ny hjemmeside, hvor man fremover skal anmelde sit krav, hvis man har penge tilgode i et dødsbo. Reglerne gælder for alle dødsfald efter den 15. november 2022.

Har man et krav i et bo, hvor afdøde er død efter denne dato, så kan man ikke længere anmelde sit krav ved at sende det til Skifteretten, hvor afdøde havde bopæl. Man kan som udgangspunkt heller ikke sende det til bobestyreren.

Hvis ikke kravet bliver anmeldt korrekt, mister man sin ret til at få kravet betalt af dødsboet.

Det vil fremover fremgå af Statstidende, at krav skal anmeldes via Skifteportalen på følgende hjemmeside:

www.minskiftesag.dk

Det vil være muligt at uploade dokumentation for kravet, hvilket klart anbefales, da man så er fri for at skulle have fat i tingene mere end en gang.

For at kunne anmelde krav i Skifteportalen skal man oplyse enten afdødes navn og adresse eller afdødes cpr. nr.

I Skifteportalen kan man også se, om boet er blevet udleveret, om der er indrykket proklama i Statstidende og hvornår fristen for at anmelde krav udløber og andre oplysninger vedrørende sagsforløbet.

Domstolene har udgivet en vejledning til brug for Skifteportalen, som kan findes her.

Har du spørgsmål til skifteportalen?

Hvis du er i tvivl, om hvordan du anmelder dit krav korrekt, er du velkommen til at kontakte os. Udfyld formularen, eller kontakt os direkte.

Bodil H. Ravn

Advokat

Tlf.: 21 54 12 13

bodil@ravnolsen.dk

Bodil H. Ravn

keyboard_arrow_up