Pengegaver til børn og familie – hvor meget må du give afgiftsfrit?

Der gælder særlige regler for, hvor store gaver du må give til børn og familie, uden at modtageren skal betale afgift af beløbet. Bliv klogere her.

Hvem kan du give afgiftsfrie gaver til?

De personer, du kan give afgiftsfrie gaver til, er:

  • chevron_rightBørn, børnebørn og oldebørn, herunder også adoptivbørn og stedbørn
  • chevron_rightSvigerbørn
  • chevron_rightForældre

Hvor meget må du give afgiftsfrit til børn og familie i 2024?

  • chevron_rightAlle andre end svigerbørn må få kr. 74.100 (2024)
  • chevron_rightSvigerbørn må få kr. 25.900 (2024)
  • chevron_rightHvis du vil give dine børn gaver, må begge forældre give hvert barn for kr. 74.100 (2024). Så lever begge forældre og har de økonomien til det, kan barnet modtage kr. 148.200 (2024)

Skattefrie gaver til børn og mellem familiemedlemmer 

En skattefri gave er en gave, man kan forære, uden at der skal betales skat eller gaveafgift af værdien. Hvor stor gaven må være, afhænger af, hvem man forærer gaven til. Hvis gavens værdi overstiger maksimumgrænsen, skal der betales gaveafgift af det overskredne beløb. 

Regler for skattefrie gaver

Gaver til andre, end dem som fremgår af skemaet, skal af modtageren angives på selvangivelsen som anden indkomst, og så skal der skal betales skat af gaverne. Dette betyder, at gaver givet til søskende eller nevøer og niecer, er indkomstskattepligtige. 

Dette betyder ikke, at man ikke må give lejlighedsgaver (fødselsdagsgaver, julegaver, bryllupsgaver mm.). Der er ingen regel om, hvor stor en lejlighedsgave må være, men SKAT vurderer konkret i hver enkelt sag, om gaven overstiger det naturlige niveau for en lejlighedsgave. Tommelfingerreglen er, at alle gaver over kr. 5.000 kr., givet til andre end dem der fremgår af skemaet, er skattepligtige. 

Såfremt der gives gaver til børn, børnebørn eller svigerbørn, som overstiger det skattefrie beløb, skal der betales 15% i gaveafgift af den del af gaven, som overstiger kr. 74.100 (2024). Gaveafgiften udgør derimod 36,25 % af det beløb, der overstiger 74.100 kr. hvis gaven er givet til din bedsteforælder eller stedforælder. 

Ægtefæller er undtaget disse gave- og afgiftsregler. Det betyder, at man frit kan give gaver mellem ægtefæller, uden at det udløser gaveafgift – uanset gavernes størrelse.

Genstandsgaver er underlagt samme skatte- og afgiftsregler

Der kan også gives genstandsgaver, f.eks. et maleri, en bil eller en ejendom. Genstandsgaver er også underlagt skatte- og afgiftsreglerne. Man kan derfor ikke frit give genstandsgaver til familiemedlemmer. Såfremt man giver en genstandsgave til sit barn, og værdien overstiger det skattefrie beløb, skal der betales gaveafgift af den værdi, der overstiger den skattefrie grænse. 

Det kan frit aftales om det er gavegiveren eller gavemodtageren, som skal betale gaveafgiften. Vi kan klart anbefale, at det er giveren, som betaler afgiften, da det samlet for giver og modtager er den billigste løsning. 

Sådan bruger du et gavebrev

Vi anbefaler også, at der udarbejdes et gavebrev både ved pengegaver og genstandsgaver. Et gavebrev kan dokumentere overfor SKAT, at der er tale om en gave og hvem der skal betale en evt. gaveafgift. Man kan derudover også bestemme, at gaven skal være gavemodtagerens særeje. Herved kan man sikre, at ens børn ikke skal dele gaven med sin ægtefælle ved en evt. skilsmisse eller ved dødsfald. Gavebrevet bruges som regel ved større gaver, hvor der ikke er tale om almindelige ”lejlighedsgaver”.

Det er blevet mere almindeligt at lave et testamente, hvor det fremgår, at arven til ens børn skal være deres særeje. Hvis man som forælder giver skattefrie gaver i levende live, er det vigtigt at lave et gavebrev, hvor gaven også bestemmes til at være særeje. Ellers risikerer man at særejebestemmelsen i testamentet udhules over åre, efterhånden som der gives gaver til børnene.

Vigtige emner om gave

Har du spørgsmål til afgiftsfrie gaver?

Hvis du er i tvivl om, hvor meget du må give uden at ryge over grænsen for afgiftsfrie gaver, kan du spørge os til råds. Udfyld formularen, eller kontakt os direkte.

Bodil H. Ravn

Advokat

Tlf.: 21 54 12 13

bodil@ravnolsen.dk

Bodil H. Ravn

keyboard_arrow_up