Tilstandsrapport, elinstallationsrapport og ejerskifteforsikring

Både tilstandsrapport, elinstallationsrapport og ejerskifteforsikring er afgørende for et huskøb. Få hjælp til det hele her.

Det indeholder tilstandsrapport og elinstallationrapport

Det er en bygningssagkyndig, som laver tilstandsrapporten på ejendommen. Elinstallationsrapporten laves af en autoriseret elinstallatør. I rapporterne noteres, hvis der er skader på ejendommen, som den bygningssagkyndige eller elinstallatøren har bemærket. Der er alene tale om en visuel gennemgang af bygningerne. Der kan således godt være skader, som den bygningssagkyndige ikke har opdaget. Det kan være en god idé at gennemgå ejendommen og rapporterne med egen sagkyndig, inden købsaftalen underskrives.

De forhold, der er nævnt i tilstandsrapporten og elinstallationsrapporten, kan man som køber ikke få dækket af ejerskifteforsikringen, ligesom man heller ikke kan rejse krav mod sælger. Det er forhold, man som køber har risikoen for.

Hvad betyder betegnelserne i tilstandsrapporten og elinstallationsrapporten?

Skader, som bliver noteret i tilstandsrapporten, får alle en betegnelse og farveangivelse, som kan være følgende:

  • Grå – mindre alvorlige skader
  • Gul – alvorlige skader
  • Rød – kritiske skader 
  • ? - mulige skader, som bør undersøges nærmere

I elinstallationsrapporten noteres ulovlige forhold eller funktionsfejl ved elinstallationen. Følgende betegnelser anvendes:

  • Gul - risiko for stød
  • Rød – risiko for brand
  • Ø - ulovlige elinstallationer
  • ? -  undersøges nærmere

Hvad kan du bruge tilstandsrapporten til som køber?

Som køber kan du bruge tilstandsrapporten til at beslutte, hvilke skader du er nødt til at bruge penge på at udbedre med det samme, og hvilke der er knap så alvorlige, men som du måske gerne vil have lavet på sigt.

Er der givet bemærkningen “?" - mulig skade, som bør undersøges nærmere, er det fordi den bygningssagkyndige ikke kan fastlægge konsekvenserne af et forhold, som han har set ved gennemgang af ejendommen. Det er vigtigt, at du selv gør dig overvejelser om, hvad det kan koste at udbedre, og evt. kontakte en fagmand for at få forholdet undersøgt nærmere.

Samlet set kan dette danne et grundlag for en forhandling med sælger om prisen på ejendommen.

Husk at tegne en ejerskifteforsikring

Sammen med tilstandsrapport og elinstallationsrapport skal der også foreligge et tilbud på en ejerskifteforsikring, hvis sælger vil undgå at hæfte for mangler ved ejendommen. Når du som køber har tegnet en ejerskifteforsikring, har du mulighed for at opnå erstatning for skader, som ikke er nævnt i tilstandsrapporten og som opfylder betingelserne for dækning jf. forsikringsvilkårene.

Det er vigtigt at sætte sig ind i, hvad ejerskifteforsikringen dækker og ikke dækker, så du ikke bliver overrasket, hvis du senere hen får brug for forsikringen. I forbindelse med tegning af forsikringen skal der træffes valg om selvrisiko, dækningsomfang mv. Forsikringsselskabet kan lave særlige forbehold i dækningen i forsikringstilbuddet. Derfor kan det være relevant at indhente flere tilbud på ejerskifteforsikring, så du får tegnet den bedst mulige ejerskifteforsikring. Vi drøfter forsikringsforhold og gennemgår forsikringstilbuddene med dig i forbindelse med boligkøbet.

Som advokat for køber anbefaler vi altid, at der tegnes en ejerskifteforsikring.

Brug for hjælp til tilstandsrapport og ejerskifteforsikring?

Vi hjælper dig med at forstå de relevante dokumenter og træffe de rigtige valg. Udfyld formularen, eller kontakt os direkte.

Litten Posselt Olsen

Advokat

Tlf.: 25 21 19 64

litten@ravnolsen.dk

Litten Posselt Olsen

keyboard_arrow_up