Formelle oplysninger

 • keyboard_arrow_rightRavn & Olsen Advokater ApS er et anpartsselskab, som har cvr.nummer 39267160.
 • keyboard_arrow_rightVirksomheden er beliggende på Haralds Plads 8, 8722 Hedensted.
 • keyboard_arrow_rightVi kan kontaktes på tlf. 70 22 20 21 og mail: kontakt@ravnolsen.dk eller sikkermail@ravnolsen.dk
 • keyboard_arrow_rightRavn & Olsen Advokater er medlem af Danske Advokater og Advokatsamfundet.
 • keyboard_arrow_rightBodil H. Ravn, Litten Posselt Olsen, Mette Baungaard og Gert Eg er beskikkede advokater af Justitsministeriet.
 • keyboard_arrow_rightAdvokatansvarsforsikring og garanti i henhold til Advokatsamfundets regler, er tegnet hos HDI Danmark, Indiakaj 6, DK-2100 København Ø, CVR.nr. 37 27 62 51. 
 • Bodil H. Ravn, Litten Posselt Olsen, Mette Baungaard og Gert Eg er omfattet af ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI Danmark. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Bodil H. Ravn, Litten Posselt Olsen, Mette Baungaard og Gert Eg, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.
 • keyboard_arrow_rightRavn & Olsen Advokater ApS anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, med mindre det aftales direkte med klienten.
 • keyboard_arrow_rightVi har klientbankkonti i Middelfart Sparekasse, konto 1681 3230603226. I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro. Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i pengeinstittuttet, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientkonti og egne konti.
 • keyboard_arrow_rightDer gælder særlige regler omkring indskud vedrørende fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke erhvervsmæssig formål. Her dækkes et beløb op til 10 mio euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk
 • keyboard_arrow_rightAdvokaterne er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jfr. retsplejelovens § 126. Derudover gælder de advokatetiske regler.
 • keyboard_arrow_rightVi håber, at du er tilfreds med den ydelse, du får hos os og hvis du er utilfreds med en af vore advokaters adfærd eller det krævede salær, håber vi, at du vil kontakte os, så vi kan få en drøftelse herom. Du har dog som kunde altid mulighed for at indgive klage til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk. Reglerne for udøvelse af advokaterhvervet findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk
keyboard_arrow_up