Tinglysning af skøde

Køber eller sælger du en ejendom, skal der tinglyses et skøde. Skødet er den digitale registrering af overdragelsen. Få hjælp til tinglysning af skøde her.

Tinglysning – hvordan foregår det?

Tinglysning af skøde sker i det offentlige digitale tinglysningssystem.

Vi udarbejder et digitalt dokument/skøde, hvor der skal angives køber, sælger, overtagelsesdag, købesum, om køber respekterer hæftelser og servitutter mv. I visse tilfælde skal der afgives erklæringer til tinglysningsretten, f.eks. om opfyldelse af bopælskrav eller landbrugslovens regler. Dette hjælper vi med.  

Både køber og sælger underskriver skødet med MitID. Hvis I ikke har MitID, kan I give fuldmagt til os, så vi kan underskrive for jer i tinglysningssystemet.

Vi beregner tinglysningsafgiften og sikrer betaling af den rette afgift.

Når skødet er tinglyst, er ejendommen formelt overdraget til køber. Vi sikrer derfor altid, at der er stillet bankgaranti eller at købesummen er deponeret, inden skødet tinglyses.

Vi sender det tinglyste skøde til parternes pengeinstitutter, så de kan tinglyse købers lån og aflyse sælgers lån. Når skødet er tinglyst uden anmærkninger, kan vi frigive købesummen til sælger.

Har du selv fundet en køber til dit hus, eller skal huset overdrages i forbindelse med skilsmisse, samlivsophævelse eller dødsfald, kan vi hjælpe dig med udarbejdelse af de rette dokumenter og tinglysning af skøde.

Skal vi stå for tinglysning af dit skøde?

Vi hjælper dig gerne med at udarbejde skødet i forbindelse med et boligkøb. Udfyld formularen, eller kontakt os direkte.

Litten Posselt Olsen

Advokat

Tlf.: 25 21 19 64

litten@ravnolsen.dk

Litten Posselt Olsen

keyboard_arrow_up