Andre skader

Selvom du ikke fandt en skadetype, som passer på din situation her på hjemmesiden, kan der godt være mulighed for at opnå erstatning alligevel. Få svar her. 

Der er mange måder, man kan komme til skade på

Måske er du faldet på et glat fortov eller over en skæv og hullet belægning. Det kan også være, at du er blevet bidt af en hund eller sparket af en hest. I mange tilfælde kan der rejses krav mod en ansvarlig skadevolder eller dennes ansvarsforsikring.

Hvem har ansvaret for faldulykke på glatte fortove? Læs mere om det her

 

Du skal kunne bevise en anden persons skyld

Det er dig, der skal kunne bevise, at en anden person er ansvarlig for din skade. Det er derfor vigtigt, at du sikrer dig beviser for, hvordan ulykken skete, og hvem der var impliceret. Det er derfor en god idé at tage fotos af skadestedet, hvis der f.eks. er tale om et glat eller hullet fortorv. Hvis der var vidner til ulykken, så sørg for at få deres kontaktoplysninger. Det kan nemlig blive nødvendigt at få deres forklaring om, hvad der skete, hvis modparten ikke vil anerkende ansvaret.

3 gode råd, hvis du er kommet til skade:

  • checkSøg straks læge, så din skade journalføres
  • checkSørg for fotos af skadestedet og kontaktoplysninger på eventuelle vidner
  • checkFå anmeldt skaden til forsikringsselskaberne

Husk din egen ulykkesforsikring

Hvis der er sket en ulykke, kan der være mulighed for at få erstatning for behandlingsudgifter og varigt mén fra din ulykkesforsikring. Vær opmærksom på, at du kan få erstatning fra flere ulykkesforsikringer.

Forsikring mod tab af erhvervsevne

Mange mennesker har tegnet en forsikring mod tab af erhvervsevne/erhvervsudygtighed gennem pensionsordningen eller banken. Hvis du er sygemeldt i en længere periode, kan du evt. få udbetalt en invalidesum og løbende ydelser fra denne forsikring.

Vigtige emner om erstatning

Er du i tvivl, om du kan få
erstatning for din skade?

Lad os gennemgå din sag for dig. Udfyld formularen, eller kontakt os direkte.

keyboard_arrow_up