Kom på forkant med en fremtidsfuldmagt

Bliver du så svækket i din sene alderdom, at du ikke længere kan tage vare på dig selv, er det en stor fordel at have tegnet en fremtidsfuldmagt på forhånd.

Hvorfor oprette en fremtidsfuldmagt?

Det er ikke alle, der er i stand til at tage vare på økonomien og andre forhold, når alderen begynder at trykke. Demens, sygdom eller ulykker kan gøre det svært at bevare dømmekraften. Her vil det for mange være en fordel at have givet en fuldmagt til en person, man har stor tillid til, som kan påtage sig opgaven og varetage ens interesser bedst muligt.

Undgå værgemål med en fremtidsfuldmagt

Laver du en fremtidsfuldmagt, kan du selv bestemme, hvem der skal have opgaven, og du kan samtidig sikre, at familien ikke skal igennem en proces, hvor der skal etableres et værgemål. Det er både en langsommelig og restriktiv proces, så hvis man kan undgå det ved at oprette en fuldmagt, er det en rigtig god idé. Derfor har det siden september 2017 været muligt at oprette fremtidsfuldmagter.

Fremtidsfuldmagten skal passe til dit liv

Da en fuldmagt først skal tages i brug, når du ikke længere selv kan varetage dine interesser, er det utroligt vigtigt, at den tager højde for de forhold, som passer til dit liv og de ting, du ønsker at en anden skal varetage for dig.

Hvem kan oprette fremtidsfuldmagter?

Alle, der er myndige og i stand til at forstå indholdet og konsekvenserne af at oprette en fuldmagt, kan oprette en sådan.

Det er i øvrigt vigtigt at overveje, om det er en god ide at give fuldmagten til mere end en person. Det er fx muligt at have både en første prioritet og en anden prioritet, hvis den første bliver forhindret.

Hvad kan en fremtidsfuldmagt indeholde?

Du kan give fuldmagt inden for de økonomiske forhold, fx retten til at sælge dit hus eller sommerhus, optage nyt lån, skifte pengeinstitut eller andet. Du kan også give fuldmagt til mere personlige forhold, fx hvem der skal kunne få adgang til din sygejournal samt søge om tilskud og andet hos kommunen.

Da du i langt de fleste tilfælde ikke kan ændre i fuldmagten, når den først er trådt i kraft, fordi du ikke længere kan varetage dine interesser, er det meget vigtigt, at indholdet dækker over dine behov og svarer til de ønsker, du har.

Hvem kan du give fuldmagten til?

Du kan give fuldmagten til alle, som opfylder de samme krav, som du selv skal opfylde for at kunne lave en fremtidsfuldmagt.

Den eller dem, du giver fuldmagten til, skal dermed være myndige og i stand til at forstå indholdet af fuldmagten. Den, der skal have fuldmagten, må ikke på det tidspunkt, hvor den sættes i kraft, selv have en fuldmagt, der er sat i kraft.

Hvordan opretter du en fremtidsfuldmagt – to muligheder:

Med NEM ID:

Når fuldmagten er formuleret færdig i henhold til dine ønsker, skal den oprettes i tinglysningssystemet og herefter underskriver du med dit NEM ID. Efter det er gjort, skal du forbi notaren og bekræfte, at du har underskrevet med NEM ID.

Her skal man fremvise billedlegitimation, så notaren kan påtegne, at det er den rigtige person, som har været forbi og har bekræftet sin underskrift. Notaren skal ligeledes påse, at man er i stand til at oprette fuldmagten og dermed forstå indholdet og konsekvenserne af fuldmagten. Notaren påtegner fuldmagten i tinglysningssystemet.

Uden NEM ID:

Hvis du ikke har NEM ID, tager du den udarbejdede fuldmagt med og tager til Statsforvaltningen, som så opretter fuldmagten i tinglysningssystemet uden underskrift med NEM ID.

Hvis fuldmagten skal tages i brug

Når fuldmagten er oprettet, så er det alene Statsforvaltningen, retten og dig selv, som kan få adgang til at se indholdet. Fuldmagten ”sover” i systemet, indtil den eventuelt skal bruges.

Hvis fuldmagten skal sættes i kraft, er det alene den, der har givet fuldmagten eller den, der har fået fuldmagten, som kan sætte den i kraft. Ønsker du selv at sætte den i kraft, kan du anmode statsforvaltningen om det.

Er du ikke selv i stand til at sætte den i kraft, og det i stedet er fuldmagtshaveren, som skal gøre det, kræver det en lægeerklæring sammen med en anmodning til statsforvaltningen.

Når fuldmagten af statsforvaltningen sættes i kraft, sker det ved, at fuldmagten tinglyses og dermed er fuldt tilgængelig for alle. Så kan bank, kommune, sygehus, mægler, familie og alle andre se, hvem der har fuldmagten, og hvad den omfatter.

Relaterede artikler:

Få hjælp til at udfærdige en fremtidsfuldmagt

Det er afgørende, at fremtidsfuldmagten passer til dine særlige ønsker og behov. Få vores råd og vejledning. Udfyld formularen, eller kontakt os her.

Bodil H. Ravn

Advokat

Tlf.: 21 54 12 13

bodil@ravnolsen.dk

Bodil H. Ravn

keyboard_arrow_up