Bobestyrerbo – når skifteretten udpeger en bobestyrer

Hvis arvingerne ikke opfylder betingelserne for et privat skifte, eller blot en af arvingerne ønsker det, så bliver boet behandlet ved en bobestyrer. Få mere at vide hos Ravn & Olsen advokater her.

Vælg selv en bobestyrer – eller lad skifteretten stå for det

Man kan selv bestemme, hvem der skal være bobestyrer i boet ved at skrive det ind i sit testamente. For at kunne blive bobestyrer, skal der tegnes en kautionsforsikring. Det er som udgangspunkt kun advokater, som kan tegne en sådan forsikring, hvorfor man indsætter en advokat i testamentet som bobestyrer. Hvis man ikke har gjort det, udpeger skifteretten en autoriseret bobestyrer. En autoriseret bobestyrer er en advokat, som af Justitsministeriet er udpeget til opgaven ved en bestemt skifteret

Er der ukendte arvinger i boet?

Hvis man ikke kender alle arvingerne i et bo, så er det ikke nok, at de kendte arvinger ønsker et privat skifte. Alle arvingerne, også dem man ikke ved hvor bor, skal sige ja til et privat skifte. Ellers vil boet blive udleveret til en bobestyrer.

Særlige regler betyder dyrere behandling

Et bobestyrerbo er som udgangspunkt dyrere at behandle end et privat skifte, da der skal betales en forsikring. Derudover er de regler, som boet skal behandles efter, mere arbejdstunge end i et privat skifte. I et bobestyrerbo kan arvingerne heller ikke få lov til selv at påtage sig en del af opgaverne i boet.

I tilfælde af insolvent bo

Hvis boet er insolvent, vil skifteretten altid udpege en af deres egne faste bobestyrere. Derfor kan man lige så godt fra starten kontakte skifteretten og få boet sat i gang ad den vej, hvis boet er insolvent.

Hvis man er i tvivl om, hvorvidt boet er insolvent, er det muligt at starte boet på anden vis. Hvis det siden hen viser sig, at boet er insolvent, kan man lade det overgå til en bobestyrer. Det er dog vigtigt, at man ikke gør noget forkert, inden man ved med sikkerhed, om boet er solvent eller ej, da man ellers som arving risikerer at hænge på afdødes gæld.

Vigtige emner om bobestyrerbo

Få vurderet om en bobestyrer er nødvendig

Det er en god ide at drøfte med en advokat, om det er nødvendigt med en bobestyrer, og hvis det er, hvordan det så skal foregå. Udfyld formularen, eller kontakt os direkte.

Bodil H. Ravn

Advokat

Tlf.: 21 54 12 13

bodil@ravnolsen.dk

Bodil H. Ravn

keyboard_arrow_up