22-01-2020

Privat skifte eller bobestyrerbehandling?

Kort efter dødsfald skal man som arving træffe en meget vigtig beslutning. Skal boet skiftes som et privat skifte eller skal der udpeges en bobestyrer til at stå for dødsbobehandlingen?

Søg rådgivning, inden du træffer den beslutning. Det kan nemlig være svært at gennemskue, hvilken form for skifte, der er bedst for dig som arving, og de forskellige skifteformer medfører forskellige økonomiske konsekvenser for arvingerne.

Mange er selvfølgelig meget påvirkede af dødsfaldet og har derfor svært ved at overskue processen og vælger derfor den løsning, man tror er lettest.

Andre kender ikke forskellen på et privat skifte og behandling ved bobestyrer og vælger så måske forkert.

Og endelig er der jo også en del tilfælde, hvor de efterladte ikke kender nok til afdødes økonomiske situation og dermed risikerer at træffe et valg, som medfører, at arvingerne kommer til at hæfte for afdødes gæld.

Det er derfor en rigtig god ide at få rådgivning fra en advokat om, hvad der er den bedste skifteform ud fra de forhold, der er i det konkrete bo. 

Få advokathjælp til privat skifte

De grundlæggende forskelle ved de to skifteformer er:

  • et privat skifte kræver enighed blandt arvingerne, idet arvingerne skal træffe alle beslutninger i fællesskab
  • ved privat skifte hæfter arvingerne for afdødes gæld
  • omvendt hæfter arvingerne ikke for afdødes gæld, hvis der udpeges en bobestyrer
  • kan arvingerne ikke blive enige om dødsbobehandlingen, udpeges en bobestyrer, som så har kompetence til at træffe alle beslutninger om boets behandling, herunder salg af aktiver mv.

Hvis der er aktiver i boet, som kan være vanskelige at sælge, så kan det tale for at vælge et bobestyrerbo, da man her har 2 år til at gøre boet færdigt, hvor man ved et privat skifte kun har et år.

Hvis man er i tvivl om, hvorvidt boet er solvent, så undgår man risikoen for at komme til at hæfte for gæld ved at vælge et bobestyrerbo.

Hvis man kender alle arvinger og man ikke forventer uenighed mellem arvingerne og man kender nok til de økonomiske forhold til at vide, at boet er solvent, så vil det i de fleste tilfælde være en god idé med et privat skifte.

Der er således en række væsentlige forskelle ved de to skifteformer og derfor er det vigtigt at søge rådgivning, inden du som arving træffer beslutning om skifteform.

Har du brug for en bobestyrer advokat?

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller har brug for rådgivning i en sag.

Kontakt os

Hør også hvordan vi kan hjælpe dig med bl.a. dødsbobehandling, boudlæg, ægtefælleudlæg, ægtepagter, særbarn, forsørgertabserstatning og testamente.

 

Om forfatteren

Bodil H. Ravn er uddannet fra Københavns Universitet i 1990. Hun beskæftiger sig primært med familie- og arveret, og hendes speciale ligger indenfor dødsbobehandling, hvor hun er autoriseret bobestyrer.

Læs mere om Bodil H. Ravn

Bodil H. Ravn

Advokat

Tlf.: 21 54 12 13

bodil@ravnolsen.dk

Bodil H. Ravn

keyboard_arrow_up