22-01-2020

Særbarn – hvis din forælder har fået en ny ægtefælle inden dødsfald

Der er i dag rigtigt mange familier, hvor vi har dine, mine og vores børn og hvor et dødsfald er mere kompliceret arvemæssigt end tidligere, hvor de fleste levede som kernefamilier.

Derfor er det heller ikke unormalt, at vi får henvendelser i stil med: ”Min far er død og hans ”nye” kone har spurgt, om hun må sidde i uskiftet bo og nu ved jeg ikke, hvad det betyder for mig”.

I sådan en situation er der mange faktorer, man bør tage højde for, inden man beslutter sig.

Derfor er det vigtigt, at man tænker sig godt om og får undersøgt, hvilke muligheder der er, inden man giver tilladelse til uskiftet bo eller kræver et skifte. Man skal også̊ tage stilling til, om man skifter boet som et privat skifte eller om man skal vælge en bobestyrer.

Testamentet har betydning for arven ved dødsfald

Foreligger der et testamente, hvor man som særbarn er blevet ligestillet med fællesbørn eller i stedet et, hvor man er begrænset til alene at modtage tvangsarv?

Er arvens størrelse afhængig af, hvorvidt man giver tilladelse til, at den længstlevende kan sidde i uskiftet bo?

Disse ting har betydning for, om det er bedst at skifte med det samme eller om man skal give tilladelse til det uskiftede bo.

Det er ligeledes vigtigt at finde ud af, om længstlevende har ret til at ændre testamentet, da det jo kan betyde, at man mister retten til arv, hvis testamentet ændres.

Få advokathjælp til testamente

Hvis du giver lov til uskiftet bo ved dødsfald

Hvis man giver tilladelse til, at længstlevende kan sidde i uskiftet bo, så̊ har længstlevende ret til at råde over hele boet. Det vil sige, at man risikerer, at ens arv bliver forbrugt over årene af længstlevende.

Der er regler, som beskytter arvingerne mod, at den, som sidder i uskiftet bo, misbruger råderetten over det uskiftede bo. Men den længstlevende har ret til at leve sit liv og bruge af formuen til alt, hvad der kan falde ind under ”almindelig levevis”.

Det kan både være køb og salg af bolig, men også̊ ferier flere gange om året og hvad man nu ellers har brug for af daglige fornødenheder.

Svært at afgøre misbrug af uskiftet bo

Der skal et meget stort forbrug til, for at der er tale om misbrug. Derfor skal man ikke forvente, at man kan sætte de store begrænsninger for længstlevende, hvis man giver tilladelse til uskiftet bo.

Vi ser ofte situationer, hvor særbørn oplever, at længstlevende har foræret en del af formuen bort til egne børn og har glemt at give særbørn tilsvarende gaver.

Det er et misbrug, som man kan gøre indsigelser mod ved længstlevendes død. Det kræver dog, at gavernes størrelse står i misforhold til formuen i det samlede bo. Det kræver også̊, at modtagerne af gaverne var bekendt med at længstlevende sad i uskiftet bo.

Desværre medfører disse sager ofte stor uenighed.

Længstlevende har måske givet klart udtryk for, at denne har ønsket gaverne givet og dermed føler de arvinger, som har modtaget gaverne, at dette alene er sket for at tilgodese længstlevendes ønsker. Særbarnet kan uvilligt komme til at fremstå̊ grådig i deres øjne.

Man glemmer, at særbarnet har accepteret et uskiftet bo til gavn for længstlevende. Særbarnet skal ikke acceptere, at formuen formindskes ved, at den foræres væk til andre, uden at særbarnet også̊ tilgodeses, udtaler Bodil Ravn.

Få hjælp til uskiftet bo

Skal du vælge skiftet eller uskiftet bo ved dødsfald?

Man bør altid se konkret på arvingernes indbyrdes forhold. Ofte giver det bedst mening at rådgive særbarnet til at kræve et skifte. Så̊ kommer arven til udbetaling og man sikrer sig mod spændinger mellem længstlevende og arvingen senere i livet, da der er gjort op en gang for alle.

Der kan dog også̊ være situationer, hvor et krav om skifte vil have store konsekvenser for længstlevende og hvor særbarnet ikke ønsker at sætte længstlevende i en væsentlig dårligere situation.

Der kan så̊ være mulighed for at sikre særbarnet via et testamente. Eller man kan vælge at skifte, men kombinere det med, at længstlevende måske ikke skal betale den fulde arv med det samme og lave gældsbreve.

Søg rådgivning hos en advokat ved dødsfald

Der kan således være mange muligheder, som kan medvirke til en god løsning både for længstlevende og særbarnet, hvis man kan samarbejde.

Et dødsfald i familien er svært for de fleste, men i familier med særbørn kan det være endnu vanskeligere.

Det bedste råd, vi kan give, er derfor: opret et testamente og sørg for at arven bliver fordelt, som du ønsker det – både når den første dør, men også̊ når den sidste dør. Sørg også̊ for rådgivning inden det besluttes, om der skal skiftes eller om et uskiftet bo er det rigtige i jeres situation.

Definitioner

Særbarn – du er et særbarn, hvis en af dine forældre er gift med en person, som ikke er forælder til dig.

Uskiftet bo – betyder, at den længstlevende ægtefælle overtager alle aktiver(værdier) og gæld uden, at der fordeles arv – arvefordelingen udskydes indtil et senere skifte – det seneste tidspunkt for et skifte er ved længstlevendes død.

Har du brug for en advokat?

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller har brug for rådgivning i en sag.

Kontakt os

Hør også hvordan vi kan hjælpe dig med bl.a. dødsbobehandling, boudlæg, ægtefælleudlæg, ægtepagter, forsørgertabserstatning og testamente.

 

Om forfatteren

Bodil H. Ravn er uddannet fra Københavns Universitet i 1990. Hun beskæftiger sig primært med familie- og arveret, og hendes speciale ligger indenfor dødsbobehandling, hvor hun er autoriseret bobestyrer.

Læs mere om Bodil H. Ravn

Bodil H. Ravn

Advokat

Tlf.: 21 54 12 13

bodil@ravnolsen.dk

Bodil H. Ravn

keyboard_arrow_up