Få erstatning for din arbejdsskade

Hvis du er kommet til skade i forbindelse med dit job, har du mulighed for at få arbejdsskade erstatning fra din arbejdsgivers arbejdsskadeforsikring. Få hjælp til din erstatningssag hos Ravn & Olsen advokater.

Sådan vurderes din erstatningssag

Det er Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der vurderer din sag og afgør, om du er berettiget til arbejdsskade erstatning. Hvis du får en positiv afgørelse, er det arbejdsgivers arbejdsskadeforsikring, der står for selve erstatningsudbetalingen.

Både du og arbejdsgivers arbejdsskadeforsikring har mulighed for at klage over afgørelserne fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Der gælder en klagefrist på 4 uger. Klagevejledningen i afgørelsen skal følges omhyggeligt, ellers risikerer du, at klagen afvises af formelle grunde.

Ønsker du at klage over afgørelsen?

Hvis du klager over en afgørelse, vil sagen som udgangspunkt blive sendt videre til Ankestyrelsen. Ankestyrelsen kan revurdere hele sagen og dermed også komme frem til, at der alligevel ikke er tale om en arbejdsskade, eller at du skal have mindre udbetalt end i første omgang. Du skal derfor overveje risiciene nøje, og evt. få en arbejdsskade advokat til at gennemgå og vurdere sagen, inden du indgiver en klage.

Få en gratis sagsgennemgang af en advokat 

Værd at vide hvis du vil søge erstatning for en arbejdsskade:

 • chevron_rightDer gælder en anmeldelsesfrist på 1 år for arbejdsskader.
 • chevron_rightSom udgangspunkt er det din arbejdsgiver, der skal sørge for at anmelde arbejdsskaden. Det glipper dog nogle gange, så derfor bør du altid kontakte Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og tjekke, om anmeldelsen er modtaget. Hvis anmeldelsen ikke indsendes rettidigt, risikerer du nemlig at miste muligheden for erstatning.
 • chevron_rightDin læge har pligt til at anmelde formodede erhvervssygdomme til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.
 • chevron_rightHvis ikke arbejdsgiver eller læge sørger for anmeldelse, er det vigtigt, at du selv indsender en anmeldelse til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring inden udløbet af 1-års fristen. Anmeldelse skal ske på hjemmesiden www.AES.dk.
 • chevron_rightUanset om det er arbejdsgiver, lægen eller dig selv, der laver anmeldelsen, er det vigtigt, at der er en omhyggelig og præcis beskrivelse af, hvordan arbejdsskaden skete. Det kan få betydning for, om skaden anerkendes som en arbejdsskade.

Har du brug for advokat hjælp i din erstatningssag? Kontakt os her

Hvad er en arbejdsskade?

 • chevron_rightEn arbejdsskade kan være en ulykke eller en erhvervssygdom.
 • chevron_rightEn arbejdsulykke sker pludseligt og kan medføre fysisk eller psykisk skade.
 • chevron_rightHvis arbejdet eller arbejdsforholdene over tid har medført en sygdom, er der tale om en erhvervssygdom.
 • chevron_rightBåde arbejdsulykker og erhvervssygdomme kan udløse erstatning.

Ingen erstatning - ingen regning

I mange tilfælde kan vi tilbyde at køre sagen under princippet "no cure, no pay" eller "ingen erstatning - ingen regning". Det betyder, at du kun skal betale advokatomkostninger, hvis du får erstatning udbetalt. Du modtager altid på forhånd et overslag over, hvad din advokat egenbetaling vil være, hvis der udbetales erstatning i din arbejdsskadesag.

3 gode råd fra advokaterne, hvis du bliver udsat for en arbejdsskade:

 • checkSørg for at gå til læge inden for 72 timer fra skaden
 • checkTjek op på om arbejdsskaden er anmeldt til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
 • checkFå overblik over dine øvrige forsikringer og sørg for anmeldelse af arbejdsskaden

Hvilken erstatning har du krav på?

Behandlingsudgifter

Hvis skaden anerkendes som en arbejdsskade, kan du få betalt nødvendige behandlingsudgifter fra arbejdsgivers arbejdsskadeforsikring

Varige mén

Omkring 1 år efter skadens indtræden kan man vurdere, om der bliver varige mén. Hvis det er tilfældet, vil du blive tilkendt en godtgørelse herfor.

Erhvervsevnetab

På den lidt længere bane skal Arbejdsmarkedets Erhvervssikring se på, om du har lidt et erhvervsevnetab på grund af arbejdsskaden. De skal vurdere, om arbejdsskaden forhindrer dig i at opretholde samme indtægt som før skaden. Det er som udgangspunkt en ren økonomisk vurdering, hvor man sammenligner indtægten i perioden op til skaden og så den indtægt, du har mulighed for at have med arbejdsskadens følger. Der skal være et tab på ca. 15 %, før der kan udbetales erstatning. Det varige erhvervsevnetab kan som oftest først vurderes, når du har været igennem en kommunal arbejdsafklaring, og kommunen har truffet afgørelse om f.eks. revalidering, fleksjob eller pension.

Kontakt os gerne, hvis du har brug for hjælp til arbejdsskade erstatning

Har du andre relevante forsikringer?

Du bør altid undersøge, om der er andre forsikringer, der er relevante at inddrage. Selvom der er tale om en arbejdsskade, kan der godt være en ansvarlig skadevolder, som skal betale erstatning til dig udover den erstatning, du får fra arbejdsskadeforsikringen.

Arbejdsskadeforsikringen erstatter nemlig ikke løbende tabt arbejdsfortjeneste, ligesom de ikke betaler godtgørelse for svie og smerte. Det kan f.eks. være en trafikulykke i arbejdstiden, hvor du kan opnå erstatning fra modpartens ansvarsforsikring, eller hvis du har været udsat for vold under udførelsen af dit arbejde.

Mange ulykkesforsikringer dækker også i arbejdstiden, og hvis der bliver varige mén som følge af arbejdsskaden, kan du få godtgørelse herfor både fra ulykkesforsikringen og arbejdsskadeforsikringen.

Vær desuden opmærksom på følgende:

 • chevron_rightI tilfælde hvor arbejdsgiver ikke har overholdt de arbejdsmiljøretlige regler og dermed er ansvarlig for ulykken, er det vigtigt, at Arbejdstilsynet har været ude og vurdere situationen, så du har deres rapport som bevis og eventuelle vidner, der kan bekræfte hændelsesforløbet.
 • chevron_rightHvis du har tegnet en forsikring mod tab af erhvervsevne/erhvervsudygtighed, er der mulighed for løbende udbetalinger derfra i tilfælde af en længere sygeperiode. Denne forsikring vil ofte være tegnet gennem din arbejdsgiver og/eller dit pensionsselskab.

Hvis du har spørgsmål, hjælper vi dig gerne som arbejdsskade advokat.

Få en gratis sagsgennemgang af din arbejdsskade

Er du i tvivl om dine muligheder for at få erstatning for din arbejdsskade? Lad os kigge på din sag.
Spørgsmål? Kontakt en af vores advokater

keyboard_arrow_up