02-09-2020

COVID-19 – hvornår er coronavirus en arbejdsskade?

Hvordan er man stillet, hvis man bliver smittet med COVID-19 på sin arbejdsplads? Det er et relevant spørgsmål i disse dage, hvor vi desværre ofte kan læse nyheder om, at sygehuspersonale, slagteriarbejdere mv. er blevet smittet med coronavirus. Måske har du selv et job, hvor du er i kontakt med mange mennesker og er bekymret for smitterisikoen. 

Vurdering af COVID-19 som arbejdsskade

Beskæftigelsesministeriet har udsendt en vejledning, hvori det beskrives, hvornår smitte med COVID-19 kan anerkendes som en arbejdsskade.

Sygdom med COVID-19 kan anerkendes som en arbejdsskade, hvis det er sandsynligt, at den sygdomsramte har været udsat for konkret smitte i sit job, eller hvis den sygdomsramte har været udsat for risiko for smitte over en periode i sit job. I begge tilfælde er det en forudsætning, at den ansatte efterfølgende er blevet syg med coronavirus.

Og hvordan vurderer man så, om man har været udsat for COVID-19 smitte i sit job?

Arbejdsskademyndighederne vil se på 4 elementer, når de vurderer coronavirus som arbejdsskade:

  • chevron_rightHvilken type job har man
  • chevron_rightSygdomsramtes og andres forklaring om kontakt med smittede personer
  • chevron_rightHvilke værnemidler og adfærdsmæssige tiltag har været anvendt på arbejdspladsen
  • chevron_rightHvad siger arbejdsgiver om smitte-påvirkningen

Arbejdets karakter vil naturligt spille ind på vurderingen – der er stor forskel på, om man er sygeplejerske på en intensivafdeling, eller om man har siddet hjemme og arbejdet foran computeren.

Gode råd ved smitte med coronavirus på arbejdet

Det kan være en god ide at notere sig navne på de kollegaer, chefer, kunder mv., som man arbejdede sammen med i den periode, hvor man blev smittet med coronavirus, så man kan få en udtalelse fra dem til brug for sagen.

Er du blevet smittet med COVID-19 som led i dit arbejde, er det vigtigt, at det bliver anmeldt til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring som en arbejdsskade. Din læge eller din arbejdsgiver kan anmelde sygdommen, men gør de det ikke, bør du straks selv anmelde det til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring vil så tage stilling til, om du er berettiget til erstatning for behandlingsudgifter, varigt mén eller erhvervsevnetab. Er der tale om dødsfald som følge af COVID-19, kan der udbetales forsørgertabserstatning.

Hør hvordan vi kan hjælpe dig med bl.a. trafikulykke, patientskade, arbejdsskade, arbejdsskader på hjemmekontoret og skader efter vold.

 

Om forfatteren

Litten Posselt Olsen er uddannet fra Københavns Universitet i 2005. Hun har særligt speciale indenfor forsikrings- og erstatningsret, men hun beskæftiger sig også med bolighandler og overdragelse af fast ejendom.

Læs mere om Litten Posselt Olsen

Litten Posselt Olsen

Advokat

Tlf.: 25 21 19 64

litten@ravnolsen.dk

Litten Posselt Olsen

keyboard_arrow_up