Afgifter og bundfradrag

Bliv klogere på de gældende takster for rets- og boafgifter samt bundfradrag.

Retsafgifter

I forbindelse med behandling af et dødsbo ved skifteretten, skal der betales en retsafgift.

Retsafgiften er ikke ens for de forskellige skifteformer:

Uskiftet bo kr.           0,00
Boudlæg kr.           0,00
Ægtefælleudlæg kr.           0,00
Privat skifte (hvis bobeholdningen er under 1,5 mio.) kr.    1.500,00
Privat skifte (hvis bobeholdningen er over 1,5 mio.) kr.  10.500,00
Forenklet privat skifte kr.    1.500,00
Bobestyrerbo (hvis bobeholdningen er under 1,5 mio.) kr.    1.500,00
Bobestyrerbo (hvis bobeholdningen er over 1,5 mio.) kr.  10.500,00

Boafgifter

Som arving skal man betale en afgift af den arv, man modtager. Det hedder boafgift.

Der kan i et bo være to former for boafgift - den almindelige på 15% og så en tillægsboafgift på 25%. For dem, der skal betale tillægsboafgift, betyder måden, som man beregner den samlede boafgift på, at man kommer til at betale ca. 36,25% i afgift.

Ægtefælle 0%
Samlever i mere end to år eller børn sammen 15%
Samlever i under to år og uden børn 15% + 25%
Børn, stedbørn, børnebørn og oldebørn 15%
Forældre 15%
Arvingerne inden for arveklasse 2 og 3 15% + 25%
Alle andre arvinger 15% + 25%

Velgørende foreninger og fonde (hvis de er godkendt hos SKAT)

0%

Bundfradrag

I alle boer er der et bundfradrag. Ved et hvert dødsfald skal man ikke betale 15% afgift af de første kr. 333.100 (2024). Arv, der ligger ud over kr. 333.100 (2024), betaler man 15% af.

Hvis man hører til arvinger, som er pålagt tillægsboafgift, skal man betale afgiften på 25% af den samlede arv plus 15% af den arv, der ligger over bundfradraget.

Hvis afdøde sad i uskiftet bo, vil der være to bundfradrag - et fra først afdøde og et fra sidst afdøde. Der skal således ikke betales boafgift (15%) af kr. 666.200 (2024).

Er du i tvivl om afgifter eller bundfradrag?

Du er velkommen til at kontakte os for en nærmere forklaring. Udfyld formularen, eller kontakt os direkte.

Bodil H. Ravn

Advokat

Tlf.: 21 54 12 13

bodil@ravnolsen.dk

Bodil H. Ravn

keyboard_arrow_up