Afgifter og bundfradrag

Bliv klogere på de gældende takster for rets- og boafgifter samt bundfradrag.

Retsafgifter

I forbindelse med behandling af et dødsbo ved skifteretten, skal der betales en retsafgift.

Retsafgiften er ikke ens for de forskellige skifteformer:

Uskiftet bo kr. 500,00
Boudlæg kr. 500,00
Ægtefælleudlæg kr. 500,00
Privat skifte (hvis bobeholdningen er under 1 mio.) kr. 2.500,00
Privat skifte (hvis bobeholdningen er over 1 mio.) kr. 9.000,00
Forenklet privat skifte kr. 1.000,00
Bobestyrerbo (hvis bobeholdningen er under 1 mio.) kr. 2.500,00
Bobestyrerbo (hvis bobeholdningen er over 1 mio.) kr. 9.000,00

Boafgifter

Som arving skal man betale en afgift af den arv, man modtager. Det hedder boafgift.

Der kan i et bo være to former for boafgift - den almindelige på 15% og så en tillægsboafgift på 25%. For dem, der skal betale tillægsboafgift, betyder måden, som man beregner den samlede boafgift på, at man kommer til at betale ca. 36,25% i afgift.

Ægtefælle 0%
Samlever i mere end to år eller børn sammen 15%
Samlever i under to år og uden børn 15% + 25%
Børn, stedbørn, børnebørn og oldebørn 15%
Forældre 15%
Arvingerne inden for arveklasse 2 og 3 15% + 25%
Alle andre arvinger 15% + 25%

Velgørende foreninger og fonde (hvis de er godkendt hos SKAT)

0%

Bundfradrag

I alle boer er der et bundfradrag. Ved et hvert dødsfald skal man ikke betale 15% afgift af de første kr. 308.800 (2021). Arv, der ligger ud over kr. 308.800, betaler man 15% af.

Hvis man hører til arvinger, som er pålagt tillægsboafgift, skal man betale afgiften på 25% af den samlede arv plus 15% af den arv, der ligger over bundfradraget.

Hvis afdøde sad i uskiftet bo, vil der være to bundfradrag - et fra først afdøde og et fra sidst afdøde. Der skal således ikke betales boafgift (15%) af kr. 617.600 (2021).

Er du i tvivl om afgifter eller bundfradrag?

Du er velkommen til at kontakte os for en nærmere forklaring. Udfyld formularen, eller kontakt os direkte.

Bodil H. Ravn

Advokat

Tlf.: 21 54 12 13

bodil@ravnolsen.dk

Bodil H. Ravn

keyboard_arrow_up