Det skal du være opmærksom på, hvis du vil søge erstatning

Når du er kommet til skade og har brug for at søge erstatning, står du pludselig i en jungle af regler – skrevne og uskrevne. Hos Ravn & Olsen er vi klar til at hjælpe dig godt igennem hele sagsforløbet.

Dokumentation for skaden

Forsikringsselskaberne lægger ikke stor vægt på din egen beskrivelse af skaden. Det afgørende er, hvad der er noteret i skadesanmeldelsen, i dine lægepapirer, i kommunens sagsakter mv. Vi hjælper dig som advokat, når du skal have erstatning hos forsikring.

Erstatningen fastsættes som udgangspunkt ud fra indholdet i dine journaler. Derfor er det enormt vigtigt, at din skade er korrekt beskrevet i alle papirerne – både lige når ulykken er sket, men også i tiden og årene derefter.

Hvad kan du søge erstatning for?

Brug for hjælp til at opnår erstatning? Kontakt advokat Litten Olsen

Har du spørgsmål? Vi hjælper dig gerne

Litten Olsen
Advokat
Tlf.: 25 21 19 64

Søg læge straks

For at kunne søge erstatning er det en betingelse, at du kan dokumentere, at du var til læge eller på skadestue inden for 72 timer fra ulykkestidspunktet. Det kalder man kravet om, at skadelidte skal kunne dokumentere ”straks-symptomer”.

Hvis ikke der er tale om en voldsom skade, vælger mange at se tiden an og vente med at søge læge. Men det kan give en del udfordringer, hvis du senere vil søge erstatning, fordi skaden ikke er gået i sig selv igen. Venter du uger eller måneder med at gå til lægen, kan du ikke længere dokumentere ”straks-symptomer”, og forsikringsselskaberne vil med al sandsynlighed afvise at udbetale erstatning.

For at kunne få udbetalt erstatning er det også et krav, at der kan konstateres ”bro-symptomer”. Det betyder, at du som skadelidt skal kunne dokumentere, at skaden og generne er tilstede hele tiden i månederne og årene efter ulykken og frem til, at man fastsætter erstatningen. Du er altså nødt til kontinuerligt at gå til læge, så der ikke er symptomfrie perioder i journalen.

Lægeerklæring

I mange tilfælde vil forsikringsselskaberne indhente en speciallægeerklæring, som bruges til at vurdere dine krav ud fra. Speciallægeerklæringen vil være afgørende for udfaldet af din sag, når det drejer sig om erstatning hos forsikring.

Du er ikke forpligtet til at acceptere den speciallæge, som forsikringsselskabet foreslår. Du kan komme med alternative forslag til en speciallæge.

Speciallægens opgave er at beskrive dine skader og tage stilling til sammenhængen mellem skaderne og den konkrete ulykke. Speciallægen fastsætter ikke selve erstatningen, heller ikke méngraden – det er en juridisk vurdering, som forsikringsselskabet foretager.

Vi har gennem mange år oparbejdet stor erfaring i valg af speciallæger og rådgiver vores kunder om, hvilke speciallæger, det kan give mening at foreslå i lige netop deres sag. Vi tager selvfølgelig også dialogen med forsikringsselskaberne.

Har du brug for hjælp til din erstatningssag? Udfyld formularen, eller kontakt os direkte

Fastsættelse af erstatningen

På baggrund af speciallægeerklæringen giver forsikringsselskabet et erstatningstilbud. Der ligger en høj grad af skøn i vurderingen af, hvad en méngrad kan fastsættes til og dermed, hvilken erstatning du er berettiget til. Det er derfor en god idé at få en advokat til at gennemgå erstatningstilbuddet for dig, inden du accepterer det. Når først et tilbud er accepteret, står det ved magt.

Statusattest og speciallægeerklæring

Nogle gange afgiver forsikringsselskaberne erstatningstilbud uden at indhente en speciallægeerklæring først. Så beder de måske om at få udfyldt en statusattest ved egen læge i stedet for. En statusattest er langt fra så dybdegående og omfangsrig som en speciallægeerklæring, og derfor skal du være opmærksom på, om statusattesten beskriver dine gener og deres omfang korrekt. Hvis det ikke er tilfældet, bør du stille krav om, at der også indhentes en speciallægeerklæring, inden et erstatningstilbud accepteres.

Hvad skal du være opmærksom på, hvis du vil søge erstatning:

 • checkSøg læge indenfor 72 timer fra ulykkestidspunktet
 • checkGå til læge med jævne mellemrum, så længe du oplever gener fra skaden
 • checkNår først et erstatningstilbud er accepteret, står det ved magt

Uenighed om erstatningen

Mange erstatningssager kan løses ved forhandling med forsikringsselskaberne. Hvis ikke det lykkes at komme til enighed, vil man som oftest starte med at få en uvildig vurdering af sagen fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har særlig kompetence til at vurdere méngrad og erhvervsevnetab, også selvom der ikke er tale om en arbejdsskade.

Som din advokat vil vi fremføre argumenter for, at méngrad eller erhvervsevnetab bør fastsættes på en bestemt måde, eller at der er særlige forhold eller bilag, som der bør lægges vægt på i vurderingen.

Løser dette ikke konflikten, eller giver det ikke mening at indhente en uvildig vurdering, kan det være nødvendigt at anlægge en retssag. Det er en stor beslutning, som vi altid drøfter indgående med dig først. Vi undersøger selvfølgelig også, om du har mulighed for at opnå økonomisk dækning til en retssag i form af retshjælp eller fri proces.

Genoptagelse af en afsluttet erstatningssag

Det sker desværre nogle gange, at situationen ændrer sig gennem årene, og at man som skadelidt oplever en forværring, der går udover helbred og arbejdssituation.

Selvom din sag er afsluttet, har du mulighed for at søge den genoptaget, så det kan vurderes, om de nye forhold kan udløse yderligere erstatning. Der skal være tale om en væsentlig forværring, før en sag kan genoptages.

Det er dig som skadelidt, der skal kunne bevise, at forværringen af din situation hænger sammen med den oprindelige ulykke. Jo flere år, der går, jo sværere kan det være at dokumentere. Beskrivelsen af dine gener og funktionsbegrænsninger i lægejournaler og evt. kommunale akter vil være afgørende.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for en vurdering af, om din erstatningssag vil kunne genoptages.

Få en gratis sagsgennemgang

Er du i tvivl om dine muligheder for at få erstatning? Lad os kigge på din sag.
Spørgsmål? Kontakt en medarbejder

Du skal være opmærksom på følgende, hvis du vil søge erstatning efter tilskadekomst eller ulykke:

 • Søg læge indenfor 72 timer fra ulykkestidspunktet.
 • Gå til læge med jævne mellemrum, så længe du oplever gener fra skaden.
 • Når først et erstatningstilbud er accepteret, står det ved magt.

Læs mere om erstatning her

Du kan søge erstatning for flere typer af skader, ulykker og dødsfald, bl.a.

 • Trafikulykker
 • Patientskader
 • Arbejdsskader
 • Skader efter vold
 • Andre skader
 • Svie og smerte
 • Erstatning ved dødsfald

Læs mere om hvad du skal være opmærksom på her

På baggrund af en speciallægeerklæring giver forsikringsselskabet et tilbud om erstatning. Der er et skøn i metoden, hvorved invaliditet og méngrad vurderes og dermed hvilken økonomisk kompensation du er berettiget til. Det vil være en god idé at få en advokat til at gennemgå tilbuddet om erstatning, inden du accepterer det. Når du accepterer tilbuddet, bliver det juridisk bindende.

Læs mere her

keyboard_arrow_up