29-03-2021

Erstatning for plejehjemsbeboers dødsfald som følge af Covid-19

Som pårørende kan man have ret til erstatning, hvis en plejehjemsbeboer dør af Covid-19. Patienterstatningen har i februar 2021 for første gang truffet afgørelse om, at der skal betales erstatning til de efterladte, hvis personalet smitter en beboer på et plejehjem med Covid-19, og beboeren ender med at dø af det.

Efterladte får erstatning efter Covid-19-dødsfald 

I den konkrete sag havde plejehjemmet konstateret et udbrud af Covid-19 blandt både beboere og personale i marts-april. Der var indført besøgsforbud. Personalet havde kontakt med en ældre dame på plejehjemmet, idet de skulle udlevere medicin til hende og give hende behandling. På trods af at plejehjemmet overholdt gældende retningslinjer, blev den ældre dame alligevel smittet med Covid-19 og døde af det.

Patienterstatningen vurderer, at det er overvejende sandsynligt, at plejehjemsbeboeren blev smittet af personalet i forbindelse med sundhedsfaglig behandling, og derfor anerkendes dødsfaldet som en patientskade. Det betyder, at de efterladte kan få erstatning for blandt andet udgifter til begravelsen.

Død af Covid-19 – patientskade er afgørende for erstatningen

Det er helt afgørende, at man er blevet smittet af personalet i forbindelse med sundhedsfaglig behandling. Ellers vil man ikke kunne få dødsfaldet anerkendt som en patientskade. Det vil derfor også være en meget konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde, hvad smitteårsagen er.

Patienterstatningen har med denne afgørelse lagt rammerne for, hvornår der kan udbetales erstatning og vi må forvente en række sager i den kommende tid. Som pårørende skal man være opmærksom på denne mulighed for erstatning, hvis ens nærmeste er blevet smittet med Covid-19 i plejesektoren.

Vurdering af Covid-19 i forhold til erstatning

Du er meget velkommen til at kontakte os for en vurdering af din sag. Hør også, hvordan vi kan hjælpe dig med bl.a. trafikulykke, patientskade, arbejdsskade, arbejdsskader på hjemmekontoret og skader efter vold.

 

Om forfatteren

Litten Posselt Olsen er uddannet fra Københavns Universitet i 2005. Hun har særligt speciale indenfor forsikrings- og erstatningsret, men hun beskæftiger sig også med bolighandler og overdragelse af fast ejendom.

Læs mere om Litten Posselt Olsen

Litten Posselt Olsen

Advokat

Tlf.: 25 21 19 64

litten@ravnolsen.dk

Litten Posselt Olsen

keyboard_arrow_up