Trafikulykke – sådan får du erstatning, hvis du er kommet til skade

Du har som udgangspunkt krav på fuld erstatning for din personskade, hvis du er kommet til skade i en trafikulykke. Læs her, hvordan du skal forholde dig, og hvilken type trafikulykke erstatning du har krav på.

Ingen erstatning - ingen regning

I mange tilfælde kan vi tilbyde at køre sagen under princippet "no cure, no pay" eller "ingen erstatning - ingen regning". Det betyder, at du kun skal betale advokatomkostninger, hvis du får erstatning efter trafikulykke udbetalt. Du modtager altid på forhånd et overslag over, hvad din egenbetaling vil være, hvis der udbetales erstatning.

Få mest muligt ud af ansvarsforsikringen

Hvis du er kommet til skade i en trafikulykke, skal du anmelde ulykken til bilens ansvarsforsikring. Ansvarsforsikringen er i udgangspunktet forpligtet til at betale behandlingsudgifter, godtgørelse for svie og smerte, varigt mén og erstatning for løntab. Men da forsikringsselskaber har en naturlig interesse i at forsøge at begrænse erstatningssummen, er det en god idé at få juridisk bistand for at sikre, at du får det, du er berettiget til. Vi kan hjælpe dig med erstatning efter trafiulykke.

Betal først, når du har fået erstatning

Da ansvarsforsikringen desuden skal betale tilskud til dine advokatomkostninger, kan d­u få advokathjælp til din sag uden at stå med regningen alene. Vi tilbyder ”no cure no pay” i mange sager – dvs. ingen erstatning, ingen regning. Så skal du først betale honorar, når du får trafikulykke erstatning udbetalt. Vi sørger for at give dig et prisoverslag, så du har overblik over dine omkostninger under hele sagen.

Skal vi vurdere mulighederne i din sag? Udfyld formularen, eller kontakt os direkte

Har jeg krav på erstatning, hvis ulykken var min skyld?

Det er uden betydning, hvem der er skyld i, at ulykken skete. Så selvom det måske er dig, der har påkørt en anden bil, har du alligevel krav på trafikulykke erstatning fra bilens ansvarsforsikring. Det er blot afgørende, at der er tale om en trafikulykke – dvs. en ulykke forvoldt af et køretøj, f.eks. sammenstød mellem to køretøjer eller mellem et køretøj og en blød trafikant.

Kan jeg få erstatning ved en soloulykke?

Hvis der er tale om en solo-ulykke, dvs. at du var fører af bilen og kørte galt uden at andre køretøjer var involveret, så er der ikke nogen ansvarsforsikring, du kan få trafikulykke erstatning fra. Så kan du kun opnå erstatning fra din egen ulykkesforsikring og evt. førerpladsforsikring, hvis du har tegnet sådan en.

Husk (også) at anmelde skaden til din ulykkesforsikring

Selvom modpartens ansvarsforsikring skal betale erstatning til dig, kan du også opnå trafikulykke erstatning for varigt mén fra din ulykkesforsikring, ligesom de fleste ulykkesforsikringer betaler behandlingsudgifter i en periode efter ulykken. Så sørg også for at anmelde din personskade til ulykkesforsikringen.

3 gode råd efter en trafikulykke

  • checkSøg straks læge, så personskaden er beskrevet i din lægejournal inden for 72 timer
  • checkHold fortsat kontakt til lægen, så der er en kontinuerlig beskrivelse af din tilstand i lægejournalen, også i tiden efter ulykken
  • checkAnmeld ulykken til ansvars- og ulykkesforsikring

Hvilken erstatning har du krav på?

Er du kommet til skade i en trafikulykke, har du flere muligheder for at modtage trafikulykke erstatning. Læs mere om dine muligheder her. 

Behandlingsudgifter

Du kan få betalt lægeordineret behandling hos f.eks. fysioterapeut og kiropraktor. Dine transportudgifter til behandling erstattes som kilometerpenge efter statens lave takst. Endelig kan du få erstattet de medicinudgifter, der knytter sig til ulykken.

Svie og smerte

Svie og smerte er en godtgørelse, der gives for de sygedage, ulykken har medført for dig. I 2024 er taksten 230 kr. pr. sygedag, dog maksimalt 88.500 kr. Hvis man er delvist sygemeldt, vil man ofte kunne få et skønsmæssigt beløb i godtgørelse for svie og smerte. 

Varigt mén

Hvis ulykken har givet dig varige mén, kan du få en godtgørelse for det. Der skal minimum være en méngrad på 5%, før der kan udbetales godtgørelse. Som eksempel kan nævnes, at de fleste piskesmæld fastsættes til en méngrad på mellem 5-12% afhængig af styrke og karakteren af generne. Méngraden kan fastsættes omkring 1-års dagen for ulykken, men i visse tilfælde kan du få udbetalt en á conto erstatning tidligere i forløbet. I 2024 er taksten kr. 10.135 kr. pr. méngrad, dvs. en méngrad på 10% udløser kr. 101.350 i godtgørelse.

Tabt arbejdsfortjeneste

Hvis du ikke får fuld løn under sygdom eller mister dit job på grund af ulykken, har du krav på erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i sygeperioden. Ansvarsforsikringen skal erstatte forskellen mellem det beløb, du ville have tjent, hvis ulykken ikke var sket og så din faktiske indtægt i sygeperioden. Da denne løbende erstatning træder i stedet for indtægt, er den skattepligtig. Det er det fulde tab, der skal erstattes – også mistet pensionsindbetaling, bonus, feriepenge mv.

Erhvervsevnetab

Hvis du efter sygeperioden ikke kommer tilbage til arbejdsmarkedet i samme omfang som før ulykken, har du krav på en erstatning for tab af erhvervsevne. Der er som udgangspunkt tale om en ren økonomisk beregning af indtægten før og efter ulykken. Der skal være en lønnedgang på mindst 15%, før der kan udbetales erstatning. Erhvervsevnetabet kan typisk først fastsættes, når du har været igennem en kommunal arbejdsafklaring og kommunen har truffet afgørelse om f.eks. revalidering, fleksjob eller førtidspension.

Lad os hjælpe dig

Vil du være sikker på, at du får den erstatning, du har krav på? Vi er klar til at hjælpe dig.

Du har krav på erstatning fra bilens ansvarsforsikring, uanset hvem der er skyld i ulykken. Det er vigtigt, at der er tale om en trafikulykke. Se mere og få vurderet din sag<a href="https://ravnolsen.dk/erstatning/trafikulykker">her</a>

Nej, hvis der er tale om en solo-ulykke, og ingen andre køretøjer er involveret, så kan du kun få erstatning fra din egen ulykkesforsikring og evt. fra din arbejdsgiver. Se mere og få vurderet din sag<a href="https://ravnolsen.dk/erstatning/trafikulykker">her</a>

"No cure, no pay" eller "ingen erstatning - ingen regning" betyder, at du kun skal betale advokatomkostninger, hvis du får erstatning efter en trafikulykke udbetalt. Du modtager altid på forhånd et overslag over, hvad din egenbetaling vil være, hvis der udbetales erstatning. Se mere og få vurderet din sag<a href="https://ravnolsen.dk/erstatning/trafikulykker">her</a>

keyboard_arrow_up