Dødsbo – hvilke former for skifte kan du vælge? Få overblikket her

Efter et dødsfald skal de pårørende ofte tage en række vigtige beslutninger omkring dødsboet – også selvom det kan være en svær tid fyldt med sorg. Her på siden har vi samlet de vigtigste ting, du skal tage stilling til i forbindelse med et dødsbo.

Hvad er et dødsbo?

Når en person dør, opstår der et dødsbo. Et dødsbo er en betegnelse for den afdødes samlede formue som f.eks. bankindestående, hus, bil, smykker, tøj mv.

Efter dødsfaldet skal det besluttes, hvordan dødsboet skal gøres op. I den proces er der flere ting at tage højde for som f.eks. arvinger, ægtefælle og testamente. Dødsboskifteloven giver også mulighed for flere måder at dele boet på.

Her på siden finder du et overblik over de forskellige former for dødsbobehandling.

Vigtige emner om dødsbobehandling

Spørgsmål til dødsbo? Kontakt advokat Bodil Ravn

Har du spørgsmål? Vi hjælper dig gerne

Bodil H. Ravn
Advokat
Tlf.: 21 54 12 13

Hvad skal der ske umiddelbart efter dødsfaldet?

I tiden efter et dødsfald er der både praktiske opgaver og svære overvejelser, som de pårørende skal klare. I første omgang er det de praktiske ting, der skal tages stilling til:

 • checkStart med at kontakte bedemanden
  Som pårørende er det første, du skal tage dig af begravelsen. Bedemanden kan hjælpe med planlægning af begravelsen og registrering af dødsfaldet.
 • checkGiv banken besked
  Når dødsfaldet er registreret, vil det fremgå af CPR-registreret. Derfor vil afdødes bank, forsikringsselskab, kreditforening og skifteretten automatisk få besked. Vi råder dig alligevel til at kontakte banken og sikre dig, at diverse konti bliver spærret.
 • checkAftal, hvem der skal betale for begravelsen
  Som regel vil udgifterne til begravelsen blive betalt af boets midler. Men er der ikke penge nok i boet, vil den person, der bestiller begravelsen hæfte for udgifterne.
 • checkBeslut, hvornår boligen skal tømmes
  Møbler, tøj, smykker og andet indbo i afdødes bolig er alt sammen en del af det samlede dødsbo og skal indgå i delingen. Derfor kan det være en god ide at vente med at tømme boligen, til behandlingen af boet er aftalt, hvis muligt.
 • checkSkal der ske et skifte af dødsboet eller ej?
  Det kan have stor juridisk og økonomisk betydning for arvingerne, hvad der bliver besluttet omkring behandlingen af afdødes bo. Derfor kan det være en god ide at søge rådgivning omkring dødsboskifteloven hos en advokat først.

Læs mere om de første opgaver efter et dødsfald

Uskiftet bo – når den efterladte ægtefælle udtager hele dødsboet

Hvis den afdøde efterlader sig en ægtefælle, kan han eller hun vælge at sidde i et uskiftet bo. Det betyder, at boet ikke bliver gjort op. I stedet får den efterladte ægtefælle rådighed over hele afdødes formue uden at skulle dele med børnene.

Krav ved uskiftet bo

For at kunne sidde i et uskiftet bo, er det et krav, at den efterladte ægtefælle har fælleseje og fælles børn sammen den afdøde. Afdøde må heller ikke have særbørn. Sidder man i et uskiftet bo, må man for eksempel ikke give økonomiske gaver af en vis størrelse til ét barn, uden at de andre børn også får. Hvis den efterladte ægtefælle på et senere tidspunkt ønsker at gifte sig igen, skal boet først gøres op og skiftes med børnene.

Der er altså nogle vigtige overvejelser, man bør gøre sig før, man vælger at sidde i et uskiftet bo. Vælger man i stedet at skrive et testamente, der begrænser børnenes arv til tvangsarven, vil man ofte kunne opnå næsten den samme sikring af sin efterladte ægtefælle – uden at skulle leve op til de samme krav som ved et uskiftet bo.

Læs mere om fordele og ulemper ved et uskiftet bo

Privat skifte af dødsbo – når arvingerne selv bestemmer

I et privat skifte bestemmer arvingerne selv over dødsboet. De skal sørge for at der laves opgørelser til SKAT og Skifteretten. Dette kan de gøre med eller uden hjælp fra en advokat. Hvis arvingerne kan enes om tingene, vil et privat skifte derfor klart være at foretrække, da det giver arvingerne størst muligt råderum.

Der er dog en række krav, som man skal være opmærksom på, hvis man ønsker et privat skifte:

 • checkBoet skal være solvent – altså have flere værdier end gæld
 • checkAlle arvinger skal være enige om et privat skifte
 • checkMindst én arving skal have bopæl i Danmark
 • checkMindst én arving skal være solvent – altså kunne betale sin gæld til tiden
 • checkMindst én arving må ikke være repræsenteret ved en værge

Læs mere om mulighederne for privat skifte

Bobestyrer – når en advokat står for skiftet af dødsboet

Lever arvingerne ikke op til betingelserne for et privat skifte, eller ønsker blot én af arvingerne det, vil behandlingen af boet ske ved en bobestyrer.

Hvad er en bobestyrer?

En bobestyrer er en advokat med særlig erfaring i dødsbobehandling, der overtager processen med opgørelse og skifte af boet.

I princippet kan man selv bestemme, hvem der skal være bobestyrer ved at skrive det ind i sit testamente. Har man ikke skrevet en bobestyrer ind i sit testamente, vil skifteretten udpege en. I praksis vil en bobestyrer typisk være en advokat. 

Har du brug for en bobestyrer?

Ved behandling af et dødsbo, kan der være krav om en bobestyrer. Andre gange kan det være en god ide med en bobestyrer, selvom der ikke er krav om det. Endeligt er der også mange tilfælde, hvor der ikke er behov for en bobestyrer.

Bliv klogere på, om du har brug for en bobestyrer

Ægtefælleudlæg – når formuen ikke overstiger 850.000 kr. (2023), tilfalder det hele ægtefællen

I nogle tilfælde tilfalder formuen i dødsboet den længstlevende ægtefælle. Det sker, hvis boets og den efterlevendes samlede formue ikke overstiger 850.000 (2023) aktiver hos den længstlevende ægtefælle. Pensioner og forsikringer, der bliver udbetalt i forbindelse med dødsfaldet, skal også medregnes i den samlede formue.

Overstiger det tilsammen ikke 850.000 kr. (2023) tilfalder hele formuen den efterladte ægtefælle, og børnene arver ikke noget. Det gælder også selvom afdøde har særbørn.

Læs mere om reglerne ved ægtefælleudlæg

Boudlæg – når du arver et bo med få midler

Efterlader afdøde sig så få midler, at der i boet ikke er mere end 49.000 (2023) kr., når begravelsen er betalt, så kan du få udlagt boet som et boudlæg hos skifteretten.

Ved et boudlæg undgår du at hæfte for eventuel gæld i boet.

Se, hvordan du får udlagt et bo som boudlæg

Afgifter og bundfradrag i forbindelse med opgørelse af dødsbo

Når et dødsbo bliver opgjort, skal der betales en række afgifter til skifteretten herunder afgift af din arv. Du får dog et fradrag for den første del af din arv - et såkaldt bundfradrag.

Vi har samlet alle afgifter og fradrag i ét samlet overblik, så du kan se, hvad du skal betale for en dødsbobehandling.

Se de gældende takster for rets- og boafgifter samt bundfradrag

Har du brug for en advokat til dødsbobehandling?

Du er altid velkommen til at kontakte os for hjælp og rådgivning i forbindelse med opgørelsen af et dødsbo. Uanset om du er i tvivl om behovet for en advokat eller ej. Udfyld formularen, eller kontakt os direkte.

Bodil H. Ravn

Advokat

Tlf.: 21 54 12 13

bodil@ravnolsen.dk

Bodil H. Ravn

Når en person dør, opstår der et dødsbo. Et dødsbo er en betegnelse for den afdødes samlede formue som f.eks. bankindestående, hus, bil, smykker, tøj mv.

Efter dødsfaldet skal det besluttes, hvordan dødsboet skal gøres op. I den proces er der flere ting at tage højde for som f.eks. arvinger, ægtefælle og testamente. Dødsboskifteloven giver også mulighed for flere måder at dele boet på.

Læs mere om forskellige former for dødsbo her

I tiden efter et dødsfald er der både praktiske opgaver og svære overvejelser, som de pårørende skal tage stilling til. I første omgang er der en del praktiske ting der skal gøres, så som:

 • Kontakt til bedemand,
 • Informere banken
 • Lave aftaler for begravelses økonomi
 • Beslutte hvornår boligen skal tømmes
 • Beslutte om der skal ske et skifte af dødsboet eller ej
   

Læs mere her

keyboard_arrow_up