29-09-2023

Hvad er et proklama i et dødsbo?

Når en person dør og der skal ske behandling af et dødsbo, vil der skulle indrykkes en annonce i Statstidende, som opfordrer dem, der har penge tilgode hos afdøde, til at anmelde deres krav.

Denne indrykning kaldes et proklama. I dødsboerne betyder denne indrykning af annoncen, at man ikke kan gøre krav i boet, hvis man ikke har anmeldt sit krav senest 8 uger efter indrykningen.

Der er dog enkelte undtagelser herfra. Kravet om at anmelde sit krav gælder ikke for kreditorer, som har sikkerhed for sit krav ved eksempelvis pant i en ejendom. Her behøver kreditor ikke at anmelde sit krav, da boet skal betale panthaver ved overdragelse af ejendommen.

Hvis ejendommen bliver solgt med underskud og panthaver ikke har anmeldt sit krav i boet inden for de 8 uger, så vil panthaver ikke kunne gøre krav på at få sit resttilgodehavende dækket af de øvrige aktiver i boet eksempelvis penge i banken eller en bil.

Hvis man af en eller anden årsag ikke kan gøre sit krav endeligt op inden de 8 uger, må man anmelde et foreløbigt krav. Man får så yderligere 8 uger til at anmelde det endelige krav. Hvis man ikke anmelder endeligt, inden de sidste 8 uger er gået, er man bundet på den måde, at man ikke kan forhøje sit krav, men må henholde sig til det oprindelige krav, der er anmeldt og som nu kan dokumenteres.

Før proklamafristen er udløbet, kan man ikke vide, om der vil komme krav i boet, som gør, at boet er insolvent eller som gør, at arvingerne ikke kan overtage boets aktiver på den måde, de måske havde tænkt. Det er derfor vigtigt ikke at råde på en måde, som sætter arvingerne i en dårlig situation, hvis der dukker gæld op, man ikke kendte til.

Om forfatteren

Bodil H. Ravn er uddannet fra Københavns Universitet i 1990. Hun beskæftiger sig primært med familie- og arveret, og hendes speciale ligger indenfor dødsbobehandling, hvor hun er autoriseret bobestyrer.

Læs mere om Bodil H. Ravn

Bodil H. Ravn

Advokat

Tlf.: 21 54 12 13

bodil@ravnolsen.dk

Bodil H. Ravn

keyboard_arrow_up