16-06-2021

Hvad er en boopgørelse?

Når et bo skiftes, gøres der op med arvingerne og de får udbetalt deres arv. Ved boskifte skal der derfor indleveres en boopgørelse, som er en talmæssig opgørelse over alt i boet og hvori arven til den enkelte arving er beregnet.

I nogle boer kan man nøjes med en opgørelse, hvor man medtager alt hvad afdøde ejede på dødstidspunktet og alt hvad vedkommende havde af gæld også pr. dødsdagen. Boet sluttes så med dødsdagen som opgørelsesdag.

I nogle boformer er det givet, at man overtager hele boet pr. dødsdagen, men i de private skifter og i bobestyrerboerne kan arvingerne selv vælge, hvilken dato boet skal opgøres pr.

I et privat boskifte er den seneste dato skæring 1 år efter dødsdagen. Boopgørelsen skal, hvis man vælger en senere dato end dødsdagen, udover afdødes aktiver og gæld også indeholde alle indtægter og udgifter i boet efter dødsdagen og frem til skæringsdagen.

I et bobestyrerbo er den seneste skæringsdag, som udgangspunkt 2 år efter dødsfaldet.

Hvilken dato, man skal vælge at udarbejde boopgørelsen efter, kan afhænge af mange ting. Hvis der er store udgifter til boets behandling, er det vigtigt at vente med skæringsdagen til disse er afholdt, så de kan medtages i boopgørelsen.

Boet kan også være skattepligtigt og så kan det være relevant at lade boet løbe i minimum 12. mdr., da man får skattemæssige fradrag i op til 12 måneder i et dødsbo. Så hvis man ønsker at udnytte dette fuldt ud, kan boopgørelsen ikke gøres færdig før 12 måneder efter dødsdagen.

Boopgørelsen skal således indeholde alle afdødes aktiver og gæld, indtægter og udgifter, som boet har haft indtil skæringsdagen.

Boopgørelsen indleveres til Skifteretten og til SKAT. 

SKAT bruger boopgørelsen til at kontrollere at alle afdødes aktiver og passiver er medtaget ud fra, hvad de har registreret. Skat skal endvidere godkende værdiansættelserne af de aktiver, som ikke er solgt ud af boet, men overtaget af arvinger.

Skifteretten kontrollere boopgørelsen, når SKAT har godkendt boopgørelsen. Skifteretten kontrollere arvefordelingen og beregner bo- og tillægsboafgift.

Om forfatteren

Bodil H. Ravn er uddannet fra Københavns Universitet i 1990. Hun beskæftiger sig primært med familie- og arveret, og hendes speciale ligger indenfor dødsbobehandling, hvor hun er autoriseret bobestyrer.

Læs mere om Bodil H. Ravn

Bodil H. Ravn

Advokat

Tlf.: 21 54 12 13

bodil@ravnolsen.dk

Bodil H. Ravn

keyboard_arrow_up