03-01-2022

Jeg er kommet til skade

– skal jeg søge læge straks eller afvente og se, om det fortager sig?

Vi får ofte henvendelser fra folk, som er kommet galt afsted ved f.eks. en faldulykke, en trafikulykke eller en arbejdsskade, og som har svært ved at opnå erstatning fra forsikringsselskaberne. Forsikringsselskaberne kan nemlig afvise at udbetale erstatning, hvis man ikke har været til læge inden for 72 timer – dvs. er din skade ikke registreret i din journal af enten din egen læge eller sygehus inden for 3 døgn, så kan du miste retten til erstatning.

Mange mennesker tænker, at de ikke vil belaste sundhedssystemet unødigt. Har man været udsat for en trafikulykke og har fået ondt i nakke og hoved, tænker man måske, at man bare skal hjem og hvile, og så skal det nok gå væk igen. Men forsvinder smerterne ikke, så man står med et kronisk piskesmæld, ja så er retten til erstatning fortabt, fordi skaden ikke er noteret i lægejournalen fra starten af.

Udover 72-timers kravet, så er der også krav om, at skaden er beskrevet løbende i journalerne i tiden efter ulykken. Man skal kunne se i journalen, at skadelidte fortsat har smerter, gener mv., idet man ellers kan blive mødt med, at generne må være forsvundet, siden man ikke har kontaktet lægen i månederne/årene efter ulykken.

Det kan være betydelige erstatningsbeløb, man går glip af, hvis ikke skaden noteres i lægejournalen, især hvis der er tale om en skade som på den lange bane påvirker evnen til at arbejde. Og det ved man jo sjældent, når skaden lige er sket.

3 gode råd, hvis du har været udsat for en ulykke:

  • chevron_rightSøg læge straks, og senest inden for 3 døgn
  • chevron_rightSørg for at alle skader/gener noteres i journalen
  • chevron_right​Opsøg læge løbende i månederne derefter, hvis dine smerter ikke forsvinder

Om forfatteren

Litten Posselt Olsen er uddannet fra Københavns Universitet i 2005. Hun har særligt speciale indenfor forsikrings- og erstatningsret, men hun beskæftiger sig også med bolighandler og overdragelse af fast ejendom.

Læs mere om Litten Posselt Olsen

Litten Posselt Olsen

Advokat

Tlf.: 25 21 19 64

litten@ravnolsen.dk

Litten Posselt Olsen

keyboard_arrow_up