Hvornår er du berettiget til godtgørelse for svie og smerte?

Er du kommet til skade og er der en ansvarlig skadevolder, kan du være berettiget til godtgørelse for svie og smerte.

Svie og smerte er en godtgørelse, man får, fordi man er syg. En form for ”plaster på såret”, kan man sige.

Som udgangspunkt er man berettiget til godtgørelse for svie og smerte, når man er sygemeldt og evt. undergivet lægefaglig behandling. Typisk vil der være tale om, at man er kommet til skade ved en ulykke, og man ikke kan passe sit job, så man sygemeldes i en periode efter ulykken.  Måske er man indlagt på sygehuset, eller nødt til at være hjemme for at hvile og restituere, evt. kombineret med genoptræning/behandling hos f.eks. fysioterapeut/kiropraktor.

Svie og smerte erstattes efter en standardiseret takst, som i 2021 er på kr. 215 pr. sygedag. Det gælder både hverdage, weekend og helligdage – alle dage tælles med. Man kan maksimalt få godtgørelse for svie og smerte i lidt over et år, uanset hvor længe man er syg. I 2021 er godtgørelsen således maksimeret til kr. 82.000. Godtgørelse for svie og smerte er et skattefrit beløb.

Er man tilbage i job, men kun raskmeldt på deltid, kan man være berettiget til godtgørelse for svie og smerte med halv takst for disse dage.

Når man raskmeldes og kan varetage sit job igen, ophører retten til svie og smerte.

Er man uden for arbejdsmarkedet og dermed ikke sygemeldt som sådan, f.eks. som pensionist, studerende, barn mv., så vil man se på, i hvilken periode man modtager behandling for sine skader og hvornår man kan begynde at genoptage sine normale aktiviteter, f.eks. på studiet, i skole eller i hjemmet.   

Det er vigtigt, at der er lægelig dokumentation for sygeperioden. Du bør derfor altid konsultere lægen, så sygemelding og behandling journalføres.

Hvad er svie og smerte?

  • checkSvie og smerte er en kompensation for din sygeperiode
  • checkHusk altid at sikre dig lægelig dokumentation
  • checkSøg evt. råd fra en personskade advokat, inden du indgår forlig med forsikringsselskabet

Om forfatteren

Litten Posselt Olsen er uddannet fra Københavns Universitet i 2005. Hun har særligt speciale indenfor forsikrings- og erstatningsret, men hun beskæftiger sig også med bolighandler og overdragelse af fast ejendom.

Læs mere om Litten Posselt Olsen

Litten Posselt Olsen

Advokat

Tlf.: 25 21 19 64

litten@ravnolsen.dk

Litten Posselt Olsen

keyboard_arrow_up