25-06-2021

Hvornår er du berettiget til godtgørelse for svie og smerte?

Er du kommet til skade og er der en ansvarlig skadevolder, kan du være berettiget til godtgørelse for svie og smerte.

Svie og smerte er en godtgørelse, man får, fordi man er syg. En form for ”plaster på såret”, kan man sige.

Som udgangspunkt er man berettiget til godtgørelse for svie og smerte, når man er sygemeldt og evt. undergivet lægefaglig behandling. Typisk vil der være tale om, at man er kommet til skade ved en ulykke, og man ikke kan passe sit job, så man sygemeldes i en periode efter ulykken.  Måske er man indlagt på sygehuset, eller nødt til at være hjemme for at hvile og restituere, evt. kombineret med genoptræning/behandling hos f.eks. fysioterapeut/kiropraktor.

Svie og smerte erstattes efter en standardiseret takst, som i 2023 er på kr. 220 pr. sygedag. Det gælder både hverdage, weekend og helligdage – alle dage tælles med. Man kan maksimalt få godtgørelse for svie og smerte i lidt over et år, uanset hvor længe man er syg. I 2023 er godtgørelsen således maksimeret til kr. 85.500. Godtgørelse for svie og smerte er et skattefrit beløb.

Er man tilbage i job, men kun raskmeldt på deltid, kan man være berettiget til godtgørelse for svie og smerte med halv takst for disse dage.

Når man raskmeldes og kan varetage sit job igen, ophører retten til svie og smerte.

Er man uden for arbejdsmarkedet og dermed ikke sygemeldt som sådan, f.eks. som pensionist, studerende, barn mv., så vil man se på, i hvilken periode man modtager behandling for sine skader og hvornår man kan begynde at genoptage sine normale aktiviteter, f.eks. på studiet, i skole eller i hjemmet.   

Det er vigtigt, at der er lægelig dokumentation for sygeperioden. Du bør derfor altid konsultere lægen, så sygemelding og behandling journalføres.


Hvad er godtgørelse for svie og smerte - og hvordan får du det?

  • checkSvie og smerte er en kompensation for din sygeperiode
  • checkHusk altid at sikre dig lægelig dokumentation
  • checkSøg evt. råd fra en personskade advokat, inden du indgår forlig med forsikringsselskabet

 

Hvad er godtgørelse for svie og smerte - og hvordan får du det

Ofte stillede spørgsmål om erstatning for svie og smerte

Erstatning for svie og smerte er en kompensation, som man kan få, hvis man er kommet til skade og der er en ansvarlig skadevolder. Det er en form for kompensation for den lidelse og smerte, man har oplevet som følge af skaden.
Læs mere og få hjælp til din sag her

For at være berettiget til godtgørelse for svie og smerte er det vigtigt, at man er sygemeldt og eventuelt undergår lægefaglig behandling. Typisk opstår denne situation, når man er blevet skadet i en ulykke og ikke er i stand til at udføre sit arbejde, hvilket resulterer i en periode med sygemelding. Det kan også omfatte indlæggelse på sygehuset eller hvile og restitution derhjemme, kombineret med genoptræning eller behandling hos f.eks. fysioterapeut eller kiropraktor.

Læs mere og få vurderet sin sag her

Godtgørelsen for svie og smerte beregnes efter en standardiseret takst, som i 2023 er på 220 kr. pr. sygedag. Dette gælder for hverdage, weekender og helligdage - alle dage tæller med. Den maksimale godtgørelse for svie og smerte er lidt over et år, uanset hvor længe man er syg. I 2023 er denne maksimale godtgørelse fastsat til 85.500 kr. Det er vigtigt at bemærke, at godtgørelsen for svie og smerte er skattefri.

Få vurderet din sag og mulige erstatning her

Om forfatteren

Litten Posselt Olsen er uddannet fra Københavns Universitet i 2005. Hun har særligt speciale indenfor forsikrings- og erstatningsret, men hun beskæftiger sig også med bolighandler og overdragelse af fast ejendom.

Læs mere om Litten Posselt Olsen

Litten Posselt Olsen

Advokat

Tlf.: 25 21 19 64

litten@ravnolsen.dk

Litten Posselt Olsen

keyboard_arrow_up