20-02-2020

Faldulykke på glatte fortorve – hvem har ansvaret?

Hvis man er ude for en faldulykke i glatføre og kommer til skade, kan man rejse et erstatningskrav. Læs mere her om, hvor ansvaret ligger, og hvilket erstatningskrav den tilskadekomne kan rejse.

Grundejerens pligter ved glatføre

Som grundejer har du pligt til at glatførebekæmpe. Det betyder, at du skal rydde sne, men også at du skal forebygge glat føre ved at strø salt, grus eller lignende på gangarealerne. Det gælder fortorv, indkørsel, havegang, trapper og andre færdselsarealer.

Hvis der er risiko for, at der styrter sne, is eller istapper ned fra taget af din ejendom, skal du advare forbipasserende herom og afspærre, og hurtigst muligt få fjernet risikoen for nedstyrtning af istapper og sne.

Bor du på en privat fællesvej, skal du være opmærksom på, at kommunen ikke sørger for glatførebekæmpelse. Så er det dig selv eller evt. grundejerforeningen, der har pligt til det.

Hvornår skal man glatførebekæmpe?

Man skal sørge for at glatførebekæmpe så hurtigt som muligt, efter at det har sneet eller er blevet glat. Hvis der er snestorm, kan man vente med at snerydde, til snestormen er løjet af – så længe sneen vælter ned, vil det nemlig være nyttesløst at svinge sneskovlen.

Udgangspunktet er, at du skal sørge for, at arealerne ved din ejendom er farbare fra kl. 7 til 22. Men det er dog ikke gjort med det. Hvis du ved, at der vil være nogen, der færdes uden for det tidsrum, skal du sørge for at glatførebekæmpe. Det kan f.eks. være, at du venter gæster eller at du ved, at postbud eller skraldemand plejer at komme på et bestemt tidspunkt.

Hvis du ikke har mulighed for at glatførebekæmpe, bør du alliere dig med en, der kan gøre det for dig, f.eks. en nabo. Du er nemlig ikke fritaget for din pligt som grundejer, bare fordi du er på ferie eller du af andre årsager ikke kan udføre opgaven selv.

Erstatning, hvis der sker en faldulykke

Som erstatningsadvokat oplever jeg desværre, at der er mange, der kommer alvorligt til skade ved faldulykker hen over vinteren, udtaler advokat Litten Posselt Olsen. De typiske skader er brækkede håndled, ben og hofter, men det kan også være hjernerystelse og nakke-/ryg skader. Hvis benene pludselig forsvinder under en på et glat fortorv, og man lander uheldigt, kan det gå ret galt.

Den tilskadekomne kan rejse et erstatningskrav mod grundejeren. Det kan f.eks. være svie- og smerte, tabt arbejdsfortjeneste og varige mén. Hvis den tilskadekomne ikke kan komme tilbage til arbejdsmarkedet i samme omfang som før ulykken, kan der være krav på erstatning for tab af erhvervsevne.

Hvis husejeren har en husforsikring med tilknyttet ansvarsforsikring, vil forsikringsselskabet gå ind i sagen og udbetale erstatning på vegne af husejeren. Er der ikke tegnet forsikring, er det husejeren selv, der skal betale.

Skulle du komme ud for en glatføreulykke, er det vigtigt, at du sikrer dig beviser. Her får du 3 gode råd, hvis du er kommet til skade:

  • Tag fotos af skadestedet
  • Få kontaktoplysninger på vidner
  • Tag straks til læge eller på skadestuen, så der er lægelig dokumentation for din skade

Har du brug for en erstatningsadvokat?

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller har brug for rådgivning i en sag.

Kontakt os

Hør også hvordan vi kan hjælpe dig med bl.a. trafikulykke, patientskade, arbejdsskade og skader efter vold.

Om forfatteren

Litten Posselt Olsen er uddannet fra Københavns Universitet i 2005. Hun har særligt speciale indenfor forsikrings- og erstatningsret, men hun beskæftiger sig også med bolighandler og overdragelse af fast ejendom.

Læs mere om Litten Posselt Olsen

Litten Posselt Olsen

Advokat

Tlf.: 25 21 19 64

litten@ravnolsen.dk

Litten Posselt Olsen

keyboard_arrow_up