20-09-2023

Giver du en hjælpende hånd og kommer til skade, kan det være en arbejdsskade

Hjælper du f.eks. din nabo eller en ven med at udføre et stykke arbejde og kommer til skade under arbejdets udførelse, bør du anmelde det til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring som en arbejdsskade. Så kan der være mulighed for at opnå erstatning efter arbejdsskadesikringsloven. 

Der er altså tale om skader sket ved en vennetjeneste. Eller en ”håndsrækning”, som Arbejdsmarkedets Erhvervssikring benævner det. Selv korte vennetjenester kan være en arbejdsskade og det er en meget konkret vurdering i hvert tilfælde, om en vennetjeneste er omfattet af arbejdsskadesikringsloven.

Et konkret eksempel: Efter anmodning hjælper Poul sin veninde Anne med at flytte. Anne har lejet en flyttebil med lift, og Poul er den eneste, der hjælper med flytningen. Anne har ikke selv kræfterne til at bære flyttekasserne og klare flytningen. Ved kørsel med liften på ladet, falder Poul ned fra flyttebilen og kommer alvorligt til skade med sit knæ.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring lægger vægt på følgende kriterier:

  • chevron_rightAt Poul er blevet bedt om hjælpen og at arbejdet alene blev udført i Annes interesse
  • chevron_rightAt hjælpen var nødvendig og at en anden person skulle have udført det, hvis Poul ikke havde gjort det
  • chevron_rightAt Poul havde forudsætningerne for at udføre arbejdet (en stærk fysik)
  • chevron_rightAt hjælpen har et vist omfang og varer et vist tidsrum (i det konkrete tilfælde = ca. 5 timer)

I denne situation anerkendte Arbejdsmarkedets Erhvervssikring Pouls skade som en arbejdsskade, og det betyder, at han nu kan få erstatning for medicin-/behandlingsudgifter, varige mén og evt. erhvervsevnetab som følge af ulykken.

Det er ikke afgørende, om der betales vederlag for arbejdets udførelse, men det kan tale for en håndsrækning.

I familieforhold skal der som udgangspunkt lidt mere til, før en håndsrækning kan anerkendes som en arbejdsskade. Det skyldes, at det anses for mere almindeligt, at man hjælper hinanden med forskellige praktiske gøremål inden for familien.

Selve erstatningen udbetales af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, og det går derfor ikke ”ud over” den person, som du har hjulpet. 

Det er vigtigt, at du sørger for at gå til læge/opsøge skadestue hurtigst muligt efter, at skaden er sket, så skaden kan dokumenteres i din lægejournal.

 

Om forfatteren

Litten Posselt Olsen er uddannet fra Københavns Universitet i 2005. Hun har særligt speciale indenfor forsikrings- og erstatningsret, men hun beskæftiger sig også med bolighandler og overdragelse af fast ejendom.

Læs mere om Litten Posselt Olsen

Litten Posselt Olsen

Advokat

Tlf.: 25 21 19 64

litten@ravnolsen.dk

Litten Posselt Olsen

keyboard_arrow_up