22-01-2020

Tilskadekomst under julefrokosten – er det en arbejdsskade?

Endnu engang nærmer juletiden sig med hastige skridt – og dette betyder for mange også firmajulefrokoster.

Men hvilke rettigheder har du, hvis du kommer til skade under julefrokosten på job? Er der tale om en arbejdsskade?

Hvornår er der tale om en arbejdsskade?

Selvom du måske ikke lige opfatter firmajulefrokosten som en del af dit job, så er begrebet om arbejdsskade bredt. Hvis du kommer til skade under en firmajulefrokost, kan der være tale om en arbejdsskade omfattet af arbejdsgivers arbejdsskadeforsikring.

Det er en konkret vurdering, om en ulykke kan anerkendes som en arbejdsskade. Overordnet set kan man sige, at jo større tilknytning arrangementet har til arbejdsgiver, jo større er sandsynligheden for, at der er tale om en arbejdsskade.

Hvis julefrokosten er arrangeret og betalt af arbejdsgiveren, vil man som udgangspunkt være omfattet af arbejdsskadesikringsloven. Der lægges vægt på, om julefrokosten er arrangeret i arbejdsgivers interesse, om arbejdsgiver selv deltager, om arbejdsgiver har opfordret sine medarbejdere til at deltage mv. Det har ikke betydning, om julefrokosten foregår inden for almindelig arbejdstid eller på selve arbejdspladsen.

Der vil være forskel på, om julefrokosten er arrangeret på initiativ af medarbejderne selv eller chefen. Har du og dine kollegaer selv stablet en julefrokost på benene og måske blot bedt arbejdsgiver om delvist at betale for den, er det mindre sikkert, at en skade i denne situation vil være en arbejdsskade, da det ikke er et officielt arrangement fra arbejdsgivers side.

Nu er det lige julefrokoster, det handler om her, men det samme vil gøre sig gældende med andre arrangementer, som arbejdsgiver inviterer til – f.eks. ”ryste-sammen-ture”, jubilæumsfester mv.

Hvis du er kommet til skade, kan det være en god hjælp i din arbejdsskadesag, hvis du kan bevise de nærmere omstændigheder i forbindelse med ulykken. Det kan være billeder af skadestedet, men også vidner som så, hvordan ulykken skete, hvad årsagen var til, at det gik galt mv.

Få hjælp med erstatning for arbejdsskade

Fald på dansegulvet – en arbejdsskade?

Det er afgørende, at ulykken har en naturlig tilknytning til julefrokosten – at det ligger nogenlunde inden for de rammer, som arbejdsgiver har lagt for festen. Eksempler på ulykker, der kan være en arbejdsskade, kan være, at du falder på dansegulvet midt i en svingom, at du kommer til skade under bowling eller andre aktiviteter, som er en del af julefrokosten.

Hvis du derimod bevæger dig væk fra festen og kommer til skade ved en aktivitet, som du selv sætter i værk – f.eks. en spontan fodboldkamp, slåskamp mv. – så er du ikke længere dækket af arbejdsskadeforsikringen.

Du vil som udgangspunkt heller ikke være dækket af arbejdsskadeforsikringen undervejs hen til julefrokosten eller undervejs hjem. Man vil lægge vægt på, hvornår arrangementet slutter ifølge invitationen fra arbejdsgiver. Arbejdsgivers forsikring dækker frem til og med den officielle afslutning på arrangementet. Går du og dine kollegaer herefter videre ud i byens natteliv, er det altså på eget ansvar.

Det har som udgangspunkt ikke betydning for anerkendelse som arbejdsskade, om du har været påvirket af alkohol i forbindelse med ulykken. Det kan dog få en betydning ved fastsættelsen af erstatning – der kan ske nedsættelse som følge af egen skyld.

Hvad gives der arbejdsskade erstatning for?

Hvis en ulykke anerkendes som en arbejdsskade, dækker arbejdsskadeforsikringen din personskade. Det vil sige, at en brækket arm, en hjernerystelse eller et vrid i knæet vil være omfattet.

Man har mulighed for at få dækket behandlingsudgifter men også at få godtgørelse for varigt mén, hvis der ikke opnås fuld helbredelse. I værste fald, hvor der er tale om en mere alvorlig ulykke, og man ikke kan komme tilbage på job i samme omfang som før ulykken, kan arbejdsskadeforsikringen udbetale erstatning for tab af erhvervsevne.

3 gode råd

Advokat Litten Posselt Olsen giver her 3 gode råd, hvis du er kommet til skade:

  • Søg læge indenfor de første 3 døgn, så skaden noteres i din journal
  • Sørg for at notere navne og kontaktoplysninger på vidner til ulykken – dem kan du senere få brug for
  • Sørg for at anmelde skaden som en arbejdsskade, hvis arbejdsgiveren ikke selv gør det og undersøg også, om du har en ulykkesforsikring, det skal anmeldes til

Har du brug for en arbejdsskade advokat?

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller har brug for rådgivning i en arbejdsskade sag.

Kontakt os her

Hør også hvordan vi kan hjælpe dig med bl.a. trafikulykke, patientskade og skader efter vold.

 

Om forfatteren

Litten Posselt Olsen er uddannet fra Københavns Universitet i 2005. Hun har særligt speciale indenfor forsikrings- og erstatningsret, men hun beskæftiger sig også med bolighandler og overdragelse af fast ejendom.

Læs mere om Litten Posselt Olsen

Litten Posselt Olsen

Advokat

Tlf.: 25 21 19 64

litten@ravnolsen.dk

Litten Posselt Olsen

keyboard_arrow_up