Børn i skilsmissen

Få styr på de praktiske rammer, så hjælper du dine børn bedst muligt. Vi hjælper dig med råd og vejledning i den svære proces.

Få afklaring på forældremyndighed, bopæl, samvær og bidrag

Når I skal separeres eller skilles og har fælles børn, så skal I finde ud af, hvordan rammerne for børnene kan blive bedst mulig. Det er derfor en fordel for jeres børn, hvis I kan blive enige om forældremyndighed, bopæl, samvær og børnebidrag.

Forældremyndigheden er som udgangspunkt fælles  

I dag har langt de fleste forældre fælles forældremyndighed. Der skal være ganske særlige udfordringer hos den ene af forældrene eller i samarbejdet mellem forældrene, før en domstol kan træffe en afgørelse om, at det alene er den ene forælder, som får forældremyndigheden.

Hvor skal barnet bo?

Barnet kan kun have bopæl hos den ene forælder, og hvis I ikke kan blive enige om bopælen, er det domstolene, som afgør det.

Samvær med den anden forælder

Når barnet skal have bopæl hos den ene af forældrene, så vil den anden forælder have ret til samvær. I kan selv lave en aftale omkring samværet. Her er det vigtigt at tage højde for børnenes alder, forældrenes arbejdstider og børnenes personlighed i forhold til at kunne rumme aftalens indhold.

Aftalen bør både tage højde for det almindelige samvær og ferier, højtider, omkostninger til transport og hvem der skal hente eller bringe.

Børnebidrag – lav selv aftalen eller lad det være op til Statsforvaltningen

I kan selv aftale størrelsen på børnebidraget, hvis I vil. Hvis I selv laver en aftale, er det vigtigt, at I er opmærksom på, om aftalen skal kunne ændres, hvis eksempelvis den forælder, der skal betale bidrag, får ændret sine forhold – man kan miste sit arbejde eller få et job med en meget højere løn.

En mulighed er at aftale hvad bidraget skal være nu og her, men så tilføje et vilkår om at Statsforvaltningen kan ændre størrelsen, hvis en af forældrene beder om det og indtægten, hos den der skal betale, berettiger til en ændring.

Kan I ikke blive enige? Sørg for en midlertidig aftale

Statsforvaltningen har gode vejledninger omkring børn, så vi kan anbefale, at man bruger lidt tid på at læse dem igennem, så man kan få gode råd og vejledning i en svær situation.

Hvis I ikke er enige, vil Statsforvaltningen forsøge, om de kan hjælpe jer frem til en løsning. Kan det ikke lade sig gøre, kan det ende med, at en domstol må afgøre nogle af forholdene.

Hvis I ikke kan blive enige, er det vigtigt at få en midlertidig aftale i stand, da der ellers kan gå noget tid, hvor børnene måske kun ser den ene forælder, hvilket er meget hårdt for både børn og forælder.

Har du brug for råd og vejledning?

Det er vigtigt at få den rigtige rådgivning undervejs i forløbet, så kontakt os, hvis du har brug for hjælp i forbindelse med dine børns forhold i skilsmissen. Enten via formularen eller direkte.

Bodil H. Ravn

Advokat

Tlf.: 21 54 12 13

bodil@ravnolsen.dk

Bodil H. Ravn

Når man skal skilles og har fælles børn, skal man få afklaring på forældremyndighed, bopæl, samvær og børnebidrag.  Få rådgivning og  hjælp<a href="https://www.ravnolsen.dk/doedsbo/uskiftet-bo">her</a>

I dag har langt de fleste forældre fælles forældremyndighed. Der skal være ganske særlige udfordringer hos den ene af forældrene eller i samarbejdet mellem forældrene, før en domstol kan træffe en afgørelse om, at det alene er den ene forælder, som får forældremyndigheden.
Få rådgivning og  hjælp<a href="https://www.ravnolsen.dk/doedsbo/uskiftet-bo">her</a>

Man kan selv aftale størrelsen på børnebidraget, hvis man vil. En mulighed er at aftale hvad bidraget skal være nu og her, men så tilføje et vilkår om at Statsforvaltningen kan ændre størrelsen, hvis en af forældrene beder om det og indtægten, hos den der skal betale, ændrer sig betydeligt.
Få rådgivning og  hjælp<a href="https://www.ravnolsen.dk/doedsbo/uskiftet-bo">her</a>

keyboard_arrow_up