03-01-2022

Børnetestamente - hvorfor?

Med et børnetestamente kan I få indflydelse på, hvem der skal have forældremyndigheden over jeres børn, hvis I begge skulle afgå ved døden. 

Hvis den ene forælder dør, vil det som udgangspunkt være den anden forælder, der får  forældremyndigheden. Men dør begge forældre, inden børnene er fyldt 18 år, er det  Familieretshuset/Familieretten, der træffer afgørelse om, hvem der skal have  forældremyndigheden. 

Med et børnetestamente kan I som forældre tilkendegive, hvem I mener, der bedst kan tage sig af  jeres børn, hvis I ikke er her mere. Det er selvfølgelig en svær samtale at have, men det kan give ro,  når man har forholdt sig til det og fået det nedskrevet i et testamente. Ofte vil det være søskende til  forældrene, der indsættes i børnetestamentet.  

Familieretshuset/Familieretten afgør spørgsmålet om forældremyndighed ud fra, hvad der er bedst  for børnene. Dvs. børnetestamentet følges ikke blindt, men forældrenes tilkendegivelse vil naturligt  spille en stor rolle ved vurderingen af, hvor børnene vil få det bedst. 

I børnetestamentet kan I tage stilling til, om dem, der skal have forældremyndigheden, også skal  modtage arv efter jer. Det kan måske give mening at tildele dem, der skal tage sig af jeres børn et  pengebeløb “som kompensation” for de ekstraudgifter, der er forbundet med at have  forældremyndigheden. F.eks. kan der opstå behov for, at der bygges ekstra børneværelser til huset,  købes større bil mv. 

Endelig vil det være muligt i testamentet at træffe bestemmelse om, at børnenes arv efter jer skal  båndlægges i en periode, f.eks. til de fylder 25 år og om arven skal være deres særeje. 

Hvis testamentet underskrives for notaren ved retten, er I sikre på, at det altid vil komme frem i  tilfælde af jeres død.

Om forfatteren

Litten Posselt Olsen er uddannet fra Københavns Universitet i 2005. Hun har særligt speciale indenfor forsikrings- og erstatningsret, men hun beskæftiger sig også med bolighandler og overdragelse af fast ejendom.

Læs mere om Litten Posselt Olsen

Litten Posselt Olsen

Advokat

Tlf.: 25 21 19 64

litten@ravnolsen.dk

Litten Posselt Olsen

keyboard_arrow_up