22-01-2020

Gode råd ved forældrekøb

Et forældrekøb er, når du køber en bolig for at leje den ud til dit barn. Det kan være svært at finde en passende lejebolig til rimelig pris i de store studiebyer, og derfor er der mange forældre, der ønsker at hjælpe deres barn godt på vej i studielivet.

Det er en stor investering at købe bolig, og derfor er det vigtigt at have overblikket over de regler, der gælder ved forældrekøb. Tag en boligadvokat med på råd, og sørg for at få et advokatforbehold ind i købsaftalen, inden du underskriver. Med et advokatforbehold kan du fortryde købet, uden at det koster andet end advokatsalæret.

Ikke alle boliger må lejes ud

Det er især ejerlejligheder, der er i spil ved forældrekøb. Inden du køber en lejlighed, er det vigtigt at afklare, at der ikke er forbud mod udlejning i ejerforeningens vedtægter eller at der er tinglyst særlige vilkår for lejligheden. Ellers risikerer du at stå med en bolig, du ikke kan udleje som planlagt.

Få hjælp til forældrekøb

Er det nødvendigt med en lejekontrakt?

Selvom du ”bare” udlejer boligen til dit barn, er det en god idé at lave en formel lejekontrakt. Juridisk set betragtes det som et ganske almindeligt lejeforhold omfattet af lejeloven og derfor bør I have klare linjer omkring vilkårene for lejemålet. En skriftlig lejekontrakt er også en betingelse, hvis dit barn skal søge boligsikring.

Hvad med skat?

Når du køber en bolig for at leje den ud til dit barn, bliver det skattemæssigt betragtet som selvstændig erhvervsvirksomhed. Det betyder, at du som udlejer skal betale skat af indtægterne ved udlejningen og at du har fradrag for udgifterne (f.eks. ejendomsskat, udgifter til vedligehold og reparation). Der kan vælges mellem forskellige beskatningsmodeller, og under alle omstændigheder er det nødvendigt, at du fører regnskab over indtægter og udgifter ved boligen.

Som forælder kan man have et ønske om at lade sit barn bo gratis i boligen eller at sætte huslejen meget lavt. Det vil dog udløse skattemæssige konsekvenser. Som ejer af boligen vil du blive beskattet af et beløb svarende til markedslejen for en tilsvarende bolig uanset størrelsen af den faktiske lejeindtægt. Derudover vil man betragte en huslejeeftergivelse som en gave til barnet, som barnet beskattes af, i det omfang gavebeløbet er større end det skattefrie grundbeløb for gaver mellem børn og forældre. Hvis man ikke fastsætter huslejen på markedsvilkår, er det derfor vigtigt, at man holder sig de skattemæssige problemstillinger for øje, så de ikke kommer som en overraskelse på et senere tidspunkt.

Endelig skal du være opmærksom på, at der skal betales skat af en eventuel fortjeneste, når du sælger boligen igen. Det skyldes, at du ikke opfylder kravene i parcelhusreglen, når du ikke selv har boet i ejendommen.

Det er muligt på et senere tidspunkt at generationsskifte ejendommen til dit barn og dermed opnå skattemæssige fordele.

Har du brug for en boligkøb advokat?

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller har brug for rådgivning i en sag.

Kontakt os

Hør også hvordan vi kan hjælpe dig med bl.a. køberrådgivning, tinglysning, tilstandsrapport, ejerskifteforsikring og ejerforhold.

 

Om forfatteren

Litten Posselt Olsen er uddannet fra Københavns Universitet i 2005. Hun har særligt speciale indenfor forsikrings- og erstatningsret, men hun beskæftiger sig også med bolighandler og overdragelse af fast ejendom.

Læs mere om Litten Posselt Olsen

Litten Posselt Olsen

Advokat

Tlf.: 25 21 19 64

litten@ravnolsen.dk

Litten Posselt Olsen

keyboard_arrow_up