18-01-2024

Hvad gør jeg, hvis den foreløbige ejendoms­vurdering er helt skæv?

På Vurderingsportalen kan man slå sin ejendom op og se, hvad Vurderingsstyrelsen har fastsat den foreløbige ejendomsvurdering til.
 
Den foreløbige ejendomsvurdering skal bruges til at beregne boligskatten for 2024.
 
Man kan som udgangspunkt IKKE klage over den foreløbige ejendomsvurdering. Klagemuligheden kommer først, når du modtager en afgørelse i din E-Boks om den endeligt fastsatte ejendomsvurdering. Dvs. udgangspunktet er, at du ikke kan gøre noget ved det, hvis den foreløbige vurdering er helt skæv. 
 
Der er dog ingen regel uden undtagelser. Der er nemlig mulighed for at få ændret den foreløbige vurdering i helt særlige tilfælde:

  • Ved salg af din ejendom kan du anmode om at få ændret din foreløbige vurdering, så den svarer til udbudsprisen (sælger kan indsende anmodning om ændring sammen med f.eks. salgsopstilling/­formidlingsaftale, hvor udbudsprisen fremgår)
  • Ved køb af bolig kan du anmode om at få ændret din foreløbige vurdering, så den svarer til den faktiske handelspris (køber kan indsende anmodning om ændring sammen med den underskrevne købs­aftale)
  • Ved nybyg, ombygning eller andre større ændringer af ejendommen. Det kan være ombygninger eller tilbygninger, ændringer i arealer, pludselig opstået skade i form af brand, oversvømmelse mv., frasalg af jord, konstateret forurening mv. (ejer kan ind­sende anmodning om revurdering sammen med dokumentation for ændringen af ejendommen)

Ved køb og salg skal den foreløbige vurdering skal være minimum 20% for høj eller lav, før Vurde­rings­styrelsen ændrer ejendomsvurderingen.
 
Som mere sjældne tilfælde kan nævnes, at der også kan søges om ændring af den foreløbige vurdering, hvis en domstol eller anden højere instans har fastsat grundværdien til en bestemt størrelse pr. 1. januar 2022, eller hvis du kan dokumentere, at der er grundlag for fritagelse fra grundskyld eller undtagelse fra vurdering.
 
Står man over for et køb eller salg af en bolig, hvor den foreløbige vurdering er mere end 20% for høj, kan det være en fordel, at enten køber eller sælger anmoder om ændring af vurderingen på baggrund af salgsopstilling eller købsaftale. I salgssituationen har man meget klar dokumentation for ejen­dom­mens værdi, og man kan derved sikre, at køber kommer til at betale boligskatter på baggrund af en korrekt værdifastsættelse.
 
Ansøgning om ændring af den foreløbige vurdering skal ske gennem Vurderingsportalen.

Om forfatteren

Litten Posselt Olsen er uddannet fra Københavns Universitet i 2005. Hun har særligt speciale indenfor forsikrings- og erstatningsret, men hun beskæftiger sig også med bolighandler og overdragelse af fast ejendom.

Læs mere om Litten Posselt Olsen

Litten Posselt Olsen

Advokat

Tlf.: 25 21 19 64

litten@ravnolsen.dk

Litten Posselt Olsen

keyboard_arrow_up