02-12-2022

Hvem kan jeg begunstige i mine pensions- og livsforsikringer?

Beløb fra dine pensions- og livsforsikringer, vil blive fordelt til nærmeste pårørende, såfremt du ikke selv vælger at begunstige en eller flere personer. 

Det er derfor ikke sikkert, at udbetalingen af pensions- og livsforsikringer passer til dine ønsker om, hvem der skal arve dig. 

Der er forskel på, hvem du kan begunstige i dine pensions- og livsforsikringer, alt efter hvilken type opsparing/forsikring du har. 

I ordninger, hvor du kan trække indbetalingerne fra i skat, så som ratepensioner, kapitalpensioner og arbejdsmarkedspensioner er det en begrænset kreds af pårørende, du kan indsætte som navngivet begunstiget:

  • Ægtefælle/registreret partner
  • Samlever
  • Børn og deres efterkommere
  • Stedbørn og deres efterkommere
  • Samlevers børn og deres efterkommere
  • Fraskilt ægtefælle 

Hvis du har en ikke-fradragsberettiget ordning f.eks. en gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring, er der ingen begrænsninger for, hvem du kan indsætte som begunstiget. 

Hvis du har lavet et testamente med en særlig fordeling af arven mellem dine børn, særbørn eller ægtefælle/samlevers særbørn, er det vigtigt, at du tager et aktivt valg om, hvem der skal begunstiges i dine pensions- og livsforsikringer, så der er sammenhæng mellem testamentet og fordeling af pensioner og livsforsikringer.

Da beløb fra pensions- og livsforsikringer kan være ret store, kan det i nogle tilfælde være vigtigere, at begunstigelserne er, som du ønsker, i forhold til vigtigheden af at oprette et testamente. 

Du kan også vælge, at dine pensions- og livsforsikringer skal indgå i dødsboet. I dette tilfælde vil beløb fra pensions- og livsforsikringer blive fordelt i henhold til dit testamente eller arveloven. Dette kan være risikabelt, da evt. kreditorer kan få betalt deres udestående med midler fra dine pensions- og livsforsikringer, når de indgår i dødsboet, derfor anbefaler vi som udgangspunkt ikke denne løsning. 

Om forfatteren

Litten Posselt Olsen er uddannet fra Københavns Universitet i 2005. Hun har særligt speciale indenfor forsikrings- og erstatningsret, men hun beskæftiger sig også med bolighandler og overdragelse af fast ejendom.

Læs mere om Litten Posselt Olsen

Litten Posselt Olsen

Advokat

Tlf.: 25 21 19 64

litten@ravnolsen.dk

Litten Posselt Olsen

keyboard_arrow_up