23-06-2021

Drømmer du om et sommerhus i Danmark?

Sommerhusferie i Danmark er blevet så attraktivt, at der er stor rift om sommerhusene. Og med endnu et rekordår i sigte og et forhøjet bundfradrag i 2021, er der skabt et øget incitament til at købe og udleje danske sommerhuse.

Overvejer du at købe et sommerhus?

I Danmark har vi særlige regler for, hvem der kan eje et sommerhus. Måske du har hørt om ”sommerhusreglen”.  Det er en særregel, som har til formål Måske er du en af dem, der går og drømmer om at købe et sommerhus – enten til brug for familien, investering eller en kombination af begge. Uanset formålet er der en række ting du bør være opmærksom på. Vi har derfor samlet 4 gode råd, du bør have for øje, hvis du køber et sommerhus.

1. Tilstandsrapport og ejerskifteforsikring 

Forinden en handel indgås bør du sørge for, at tilstandsrapport og el-rapport er indhentet, så husets tilstand er klarlagt. 

Du bør også tegne en ejerskifteforsikring. Denne sørger for at gardere dig mod ubehagelige overraskelser som skjulte fejl og mangler. Du skal være opmærksom på, at forsikringsselskabet kan have taget særlige forbehold ift. hvad de vil dække – du bør derfor stille skarpt på forsikringstilbuddet, og overveje, om du skal indhente et alternativt tilbud fra dit eget forsikringsselskab. Det er afgørende, at ejerskifteforsikringen tegnes, inden du får nøglerne til huset. 

2. Servitutter og lokalplaner

En servitut kan være en byrde eller en begrænsning over ejendommen, som du som ejer er forpligtet til at respektere og overholde. En servitut kan være alt lige fra hvilke farver sommerhuset må males i til vejrettigheder, som bevirker, at andre må færdes på din grund. Du kan se hvilke servitutter, der er på ejendommen i tingbogen.

Lokal- og kommuneplaner kan ligeledes begrænse, hvad du kan og ikke kan med ejendommen. Eksempelvis hvor stor den samlede bebyggelsesprocent på ejendommen må være, hvilket kan spænde ben for dine drømme med ejendommen. 

3. Flere ejere

Måske ønsker du at købe sommerhuset sammen med andre. Det har naturligvis sine fordele, men kan også give konflikter. En god ide er derfor at udforme en samejeoverenskomst, hvor der er aftalt klare rammer for finansieringen, fordelingen af udgifter og indtægter og hvor meget man hver især må benytte sommerhuset, særligt i de attraktive uger og hvad der skal ske hvis en af parterne ønsker at sælge huset.

4. Udlejning

Lejeindtægter fra sommerhuset er skattepligtige – sørg derfor for, at de indberettes til Skat. Du kan vælge at blive beskattet enten i form af et fast bundfradrag eller et regnskabsmæssigt fradrag. Bundfradraget er i 2021 på 42.700 kr. såfremt du udlejer gennem et bureau. Udlejer du i stedet privat, er bundfradraget på 11.700 kr. Du beskattes alene af 60 % af den resterende del af dine samlede lejeindtægter.

Du bør altid klarlægge det forsikringsmæssige aspekt, eksempelvis hvordan du er dækket, hvis en lejer ødelægger eller borttager ting fra sommerhuset.

Udlejer du gennem et bureau bør du sætte dig grundigt ind i de krav udlejningsbureauet har til dig og dit sommerhus. Måske er der allerede en udlejningsaftale på huset, når du køber det, som du bliver bundet af. Hvis du ønsker at opsige en udlejningsaftale med et bureau, skal du være opmærksom på, at der kan være ret lange opsigelsesvarsler i aftalen.

Sidst men ikke mindst, skal du have for øje, at huset ikke kan udlejes hele året rundt. I sommerperioden (1/3-31/10) kan det udlejes uden begrænsning, mens det i vinterhalvåret (1/11-28(29)/2) alene må udlejes til korte ophold og maksimalt halvdelen af perioden. 

Afslutningsvis bør du huske på, at ejendomsmægleren er ”sælgers mand”, og derfor ikke varetager dine interesser. Sørg derfor altid for at dine rettigheder sikres inden handlen endeligt godkendes. 

Har du brug for en boligadvokat?

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller har brug for rådgivning i en sag.

Kontakt os

Hør også hvordan vi kan hjælpe dig med bl.a. køberrådgivning, tinglysning, tilstandsrapport, ejerskifteforsikring, ejerforhold, samejeoverenskomst og forældrekøb.

 

Om forfatteren

Litten Posselt Olsen er uddannet fra Københavns Universitet i 2005. Hun har særligt speciale indenfor forsikrings- og erstatningsret, men hun beskæftiger sig også med bolighandler og overdragelse af fast ejendom.

Læs mere om Litten Posselt Olsen

Litten Posselt Olsen

Advokat

Tlf.: 25 21 19 64

litten@ravnolsen.dk

Litten Posselt Olsen

keyboard_arrow_up